Incercari acreditate RENAR in domeniul reglementat de Regulamentul (UE) nr. 305/2011

Prin certificatul de acreditare nr. OC 093 emis de Organismul Naţional de Acreditare “Asociaţia de Acreditare din România“ atestă competenţa Laboratorului ICECON TEST aparţinând de ICECON S.A. de a realiza sarcinile de terţă parte de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 305/2011 pentru următoarele familii de produse:

a) Ca laborator de încercări pentru determinări prin încercări

b) Ca laborator de încercări pentru determinări prin calcul (calculare de tip și valori tabulare )

Persoane de contact:

  • Conf. Univ. Dr. Ing. Ovidiu Vasile
Decizia referitoare la evaluarea și verificarea constanței performanței produselor
Familia de produse/produsele şi utilizarea preconizată
Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței produselor
Specificația tehnică armonizată
Încercări
Caracteristica măsurată
Standard de referinţă
Cod procedură de măsurare

Aparate de reazem din elastomeri tip D / Imbinari structurale
( 1/1 )

3

SR EN 1337-3:2005
SR EN 1337-3:2005/C91:2014

Modulul de forfecare

SR EN 1337-3

PI/M-35

- la temperatură nominală

SR EN 1337-3, pct. 4.3.1.1 şi anexa F

PI/M-35

- la temperatură joasă

SR EN 1337-3, pct. 4.3.1.2 şi anexa F

PI/M-35

- la temperatură foarte joasă

SR EN 1337-3, pct. 4.3.1.3 şi anexa F

PI/M-35

- după imbătrânire (3 zile la 700 C)

SR EN 1337-3, pct. 4.3.1.4 şi anexa F

PI/M-35

Aderenţa la forfecare

SR EN 1337-3, pct. 4.3.2

PI/M-35

- rezistenţa la forfecare a aderenţei la temperatură ambiantă 230 C

SR EN 1337-3:2005 pct. 4.3.2.1. şi anexa G

PI/M-35

-rezistenţa la forfecare după îmbătrânire (3 zile la 700 C)

SR EN 1337-3, pct. 4.3.2.2 şi anexa G

PI/M-35

Rigiditatea la compresiune

SR EN 1337-3,pct. 4.3.3. şi anexa H

PI/M-35

Rezistenţa la încărcări de compresiune repetate

SR EN 1337-3, pct. 4.3.4. şi anexa I

PI/M-35

Rezistenţa placii de armare din oţel

SR EN 1337-3, pct. 4.4.3.
SR EN ISO 6892-1

PI/C-05C

Rezistența la ozon

SR EN 1337-3:2005 pct. 4.3.6.

ARTEGO TG JIU

Proprietăţi fizice şi mecanice ale elastomerului

SR EN 1337-3, pct. 4.4.2.

ARTEGO TG JIU

Modulul G

SR EN 1337-3, pct. 4.4.2. Tabel 1

ARTEGO TG JIU

Rezistenţa la întindere (Mpa)

SR EN 1337-3, pct. 4.4.2. Tabel 1 şi ISO 37, tipul 2

ARTEGO TG JIU

Alungirea minimă la rupere (%)

SR EN 1337-3, pct. 4.4.2. şi ISO 37, tipul 2

ARTEGO TG JIU

Rezistenţa minimă de fisurare a marginilor (kN/m)

SR EN 1337-3, pct. 4.4.2. şi ISO 34-1, Trouser, metoda A

ARTEGO TG JIU

Reglarea compresiunii (24 de ore la 700 C)

SR EN 1337-3, pct. 4.4.2. Tabel 1 şi ISO 815

ARTEGO TG JIU

Imbătrânirea accelerată. Rigiditatea

SR EN 1337-3,pct. 4.4.2. Tabel 1 şi ISO 48; SR ISO 188

ARTEGO TG JIU

Imbătrânirea accelerată, Rezistenţa la întindere, (variație)

SR EN 1337-3, pct. 4.4.2. Tabel 1şi ISO 48; SR ISO 188

ARTEGO TG JIU

Imbătrânirea accelerată. Alungirea la rupere (variație)

SR EN 1337-3, pct. 4.4.2. Tabel 1 şi ISO 48; SR ISO 188

ARTEGO TG JIU

Rezistenţa la ozon

SR EN 1337-3, pct. 4.3.6. Tabel 1 şi ISO 1431-1

ARTEGO TG JIU

Rezistenţa aderenţei la forfecare PTFE/ elastomer

SR EN 1337-3, pct. 4.3.7. şi anexa M

PI/M-35

Aspecte ale durabilităţii. Performanţe

EN 1337- 3, Pct. 4.1.1.1.; 4.1.1.2

Incercări în ceaţă salină 720 ore

SR EN ISO 9227

PIF-21

Determinarea grosimii peliculei

SR EN ISO 2808

PIF-22

Incercarea la caroiaj

SR EN ISO 2409

PIF-27

Incercarea de deformare rapidă (la şoc)

SR EN ISO 6272-1

PIF-28

Aparate de reazem din elastomeri tip E / Imbinări structurale ( 1/1 )

3

SR EN 1337-3:2005
SR EN 1337-3:2005/C91: 2014

Modulul de forfecare

SR EN 1337-3, pct. 4.3.1 şi anexa F

PI/M-35

- la temperatură nominală

SR EN 1337-3, pct. 4.3.1.1 şi anexa F

PI/M-35

- la temperatură joasă

SR EN 1337-3, pct. 4.3.1.2 şi anexa F

PI/M-35

- la temperatură foarte joasă

SR EN 1337-3, pct. 4.3.1.3 şi anexa F

PI/M-35

- după îmbătrânire (3 zile la 700 C)

SR EN 1337-3, pct. 4.3.1.4 şi anexa F

PI/M-35

Aderenţa la forfecare

SR EN 1337-3:2005 pct. 4.3.2.

PI/M-35

-rezistenşa la forfecare a aderenţei la temperatura ambianta 230 C

SR EN 1337-3, pct. 4.3.2.1 şi anexa G

PI/M-35

-rezistenţa la forfecare după îmbătrânire (3 zile la 700 C)

SR EN 1337-3, pct. 4.3.2. 2. şi anexa G

PI/M-35

Rigiditatea la compresiune

SR EN 1337-3, pct. 4.3.3 şi anexa H

-rezistenţa la încărcări de compresiune repetate

SR EN 1337-3, pct. 4.3.4. şi anexa I

PI/M-35

Rezistenţa placii de armare de oţel

SR EN 1337-3,pct. 4.4.3.
SR EN ISO 6892-1

PI/C-05C

Rezistența la ozon

SR EN 1337-3, pct. 4.3.6.

ARTEGO TG JIU

Proprietăţi fizice şi mecanice ale elastomerului

SR EN 1337-3, pct. 4.4.2.

ARTEGO TG JIU

Modulul G

SR EN 1337-3, pct. 4.4.2. Tabel 1

ARTEGO TG JIU

Rezistenţa la întindere (Mpa)

SR EN 1337-3, pct. 4.4.2. Tabel 1 şi ISO 37, tipul 2

ARTEGO TG JIU

Alungirea minimă la rupere (%)

SR EN 1337-3, pct. 4.4.2. şi ISO 37, tipul 2

ARTEGO TG JIU

Rezistenţa minimă de fisurare a marginilor (kN/m)

SR EN 1337-3, pct. 4.4.2. şi ISO 34-1, Trouser, metoda A

ARTEGO TG JIU

Reglarea compresiunii (24 de ore la 700 C)

SR EN 1337-3, pct. 4.4.2. Tabel 1 şi ISO 815:2014

ARTEGO TG JIU

Imbătrânire accelerată, Rigiditatea

SR EN 1337-3:2005 pct. 4.4.2. Tabel 1 si ISO 48; SR ISO 188

ARTEGO TG JIU

Imbătrânirea accelerată, Rezistenţa la întindere, (variație)

SR EN 1337-3 pct.4.4.2.Tabel 1 şi ISO 48; SR ISO 188

ARTEGO TG JIU

Imbătrânire accelerată, Alungire la rupere (variație)

SR EN 1337-3, pct. 4.4.2. Tabel 1 şi ISO 48; SR ISO 188

ARTEGO TG JIU

Rezistenţa la ozon

SR EN 1337-3, pct. 4.3.6 Tabel 1 şi ISO 1431-1

ARTEGO; TG JIU

Aspecte ale durabilităţii . Performanţe

EN 1337-9, pct. 4.1.1.1, 4.1.1.2

Incercări în ceaţă salină 720 ore

SR EN ISO 9227

PIF-21

Determinarea grosimii peliculei

SR EN ISO 2808

PIF-22

Incercarea la caroiaj

SR EN ISO 2409

PIF-27

Incercarea de deformare rapidă (la şoc)

SR EN ISO 6272-1

PIF-28

Dispozitive antiseismice/ Dispozitive de legatură rigidă; Reazeme de siguranţă /
Imbinări structurale (1/1)

3

SR EN 15129: 2010
SR EN 15129: 2010/ C91:2014

Incercarea sub încărcare de serviciu (F max. de serviciu - FS)

SR EN 15129, pct. 5.2.4.2.

PI/M-35A

Incercarea la oboseală

SR EN 15129, pct. 5.2.4.3.

PI/M-35A

Incercarea de rupere(Forta de cedare - rupere - FR)

SR EN 15129, pct. 5.2.4.4.

PI/M-35A

Dispozitive antiseismice /
Dispozitive de legatură rigidă; Dispozitive de legatură temporară
( dinamice) /
Imbinări structurale (1/1)

3

SR EN 15129: 2010
SR EN 15129: 2010 / C91:2014

Incercarea de presiune

SR EN 15129, pct. 5.3.4.2.

PI/M-35B

Incercarea la viteză redusă

SR EN 15129,pct. 5.3.4.3.

PI/M-35B

Incercarea de uzură a etanşeităţii

SR EN 15129,pct. 5.3.4.4.

PI/M-35B

Incercarea cu sarcină dinamică

SR EN 15129, pct. 5.3.4.5.

PI/M-35B

Incercarea de suprasarcină

SR EN 15129, pct. 5.3.4.6.

PI/M-35B

Incercarea sub sarcină ciclică

SR EN 15129, pct. 5.3.4.7.

PI/M-35B

Dispozitive antiseismice / Dispozitive dependente de deplasare - liniar, neliniar /
Imbinări structurale (1/1)

3

SR EN 15129: 2010
SR EN 15129: 2010 / C91:2014

Evaluarea ciclului forţă-deplasare

SR EN 15129,pct. 6.4.4. ( a )

PI/M-35C

Incercarea monoton crescătoare pentru evaluarea statică a deplasării la rupere

SR EN 15129, pct. 6.4.4. ( b )

PI/M-35C

Dispozitive antiseismice / Dispozitive dependente de viteză /
Amortizor cu fluid vascos / Imbinări structurale (1/1)

3

SR EN 15129: 2010
SR EN 15129: 2010 / C91:2014

Incercarea la presiune

SR EN 15129, pct. 7.4.2.2.

PI/M-35D

Incercarea la viteză redusă

SR EN 15129, pct. 7.4.2.3.

PI/M-35D

Incercarea eficienţei amortizării

SR EN 15129, pct. 7.4.2.5.

PI/M-35D

Incercarea ciclică de rezistenţă la vânt

SR EN 15129, pct. 7.4.2.7.

PI/M-35D

Incercarea uzurii etanseităţii

SR EN 15129, pct. 7.4.2.8.

PI/M-35D

Incercarea de verificare a cursei

SR EN 15129, pct. 7.4.2.9.

PI/M-35D

Dispozitive antiseismice / Dispozitive dependente de viteză / Amortizoare cu resort fluid / Imbinări structurale (1/1)

3

SR EN 15129: 2010
SR EN 15129: 2010 / C91:2014

Incercarea la presiune

SR EN 15129, pct. 7.4.2.2.

PI/M-35D

Incercarea la viteză redusă

SR EN 15129, pct. 7.4.2.4.

PI/M-35D

Incercarea legii de comportare

SR EN 15129, pct. 7.4.2.6.

PI/M-35D

Incercarea eficienţei amortizării

SR EN 15129, pct. 7.4.2.7.

PI/M-35D

Incercarea ciclică de rezistenţă la vânt

SR EN 15129, pct. 7.4.2.8.

PI/M-35D

Incercarea uzurii etanseităţi

SR EN 15129, pct. 7.4.2.9.

PI/M-35D

Incercarea de verificare a cursei

SR EN 15129, pct. 7.4.2.10.

PI/M-35D

Dispozitive antiseismice / Izolatori din cauciuc / Imbinări structurale (1/1)

3

SR EN 15129: 2010
SR EN 15129: 2010 / C91:2014

Capacitatea la compresiune sub o deplasare nulă

SR EN 15129, pct. 8.2.4.1.5.1, 8.2.4.1.2.

PI/M-35 E

Rigiditatea la compresiune

SR EN 15129, pct. 8.2.1.2.8, 8.2.4.1.5.1, 8.2.4.1.2

PI/M-35 E

Caracteristici orizontale sub deformaţii ciclice (încercarea combinată de compresiune şi forfecare)

SR EN 15129, pct. 8.2.4.1.5.2, 8.2.4.1.2., 8.2.1.2

PI/M-35 E

Variaţia caracteristicilor orizontale sub deformaţii ciclice cu temperatura (Rigiditate orizontală şi coeficient de amortizare dependent de temperatură la al treilea ciclu)

SR EN 15129, pct. 8.2.4.1.5.2.; 8.2.4.1.2. ; 8.2.1.2.

PI/M-35 E

Variaţia caracteristicilor orizontale sub deformaţii ciclice cu frecvenţa (Rigiditate orizontală şi coeficient de amortizare dependent de frecvenţă la al treilea ciclu)

SR EN 15129, pct. 8.2.4.1.5.2.; 8.2.4.1.2. ; 8.2.1.2.

PI/M-35 E

Variaţia caracteristicilor orizontale sub deformaţii ciclice cu solicitarea ciclică repetată (compresiune + forfecare) (Rigiditate orizontală şi coeficient de amortizare la cicluri repetate, la al doilea şi al zecelea ciclu)

SR EN 15129, pct. 8.2.4.1.5.2.; 8.2.4.1.2. ; 8.2.1.2

PI/M-35 E

Variaţia caracteristicilor orizontale sub deformaţii ciclice cu îmbătrânirea

SR EN 15129, pct. 8.2.4.1.5.2, 8.2.4.1.2, 8.2.1.2

PI/M-35 E

Capacitatea laterală sub încărcări verticale maxime şi minime

SR EN 15129, pct. 8.2.4.1.5.3, 8.2.4.1.2, 8.2.1.2.

PI/M-35 E

Incercarea repetată la compresiune (doar la izolatori pentru poduri )

SR EN 1337-3, pct. 4.3.4

PI/M-35 E

Rezistența la ozon ( doar la izolatori pentru poduri )

SR EN 1337-3, pct. 4.3.6

ARTEGO TG JIU

Dispozitive antiseismice / Izolatori din cauciuc cu amortizare mică pentru poduri/
Imbinări structurale (1/1)

3

SR EN 15129: 2010
SR EN 15129: 2010/ C91:2014

Rigiditatea orizontală sub deformaţie ciclică (Caracteristici orizontale Kb şi ζb (sau K2 şi Qd) la deformaţii ciclice) (încercarea combinată de compresiune şi forfecare a caracteristicilor orizontale)

SR EN 15129, pct. 8.2.4.1.5.2, 8.2.4.1.2, 8.2.1.2.

PI/M-35 E

Capacitatea laterală sub încărcări verticale maxime şi minime

SR EN 15129: pct.8.2.4.1.5.3, 8.2.4.1.2, 8.2.1.2

PI/M-35 E

Proprietăţi iniţiale de tip

SR EN 1337-3, Tab. 7

Rigiditatea la forfecare - la temperatură ambiantă - la temperatură joasă - după îmbătrânire

SR EN 1337-3, pct. 4.3.1. (4.3.1.1, 4.3.1.2, 4.3.1.4)

PI/M-35 E

Aderența la forfecare -la temperatură ambiantă - după îmbătrânire

SR EN 1337-3, pct. 4.3.2. (4.3.2.1, 4.3.2.2)

PI/M-35 E

Rigiditatea la compresiune

SR EN 1337-3,pct. 4.3.3.

PI/M-35 E

Incărcarea repetată la compresiune

SR EN 1337-3, pct. 4.3.4.

PI/M-35 E

Rotirea statică - metoda excentricității - momentul de revenire

SR EN 1337-3, pct. 4.3.5. (4.3.5.2.; 4.3.5.3)

PI/M-35 E

Rezistenţa la ozon

SR EN 1337-3, pct. 4.3.6.

ARTEGO TG JIU

Rezistenţa aderenţei la forfecare PTFE/ elastomer

SR EN 1337-3, pct. 4.3.7 şi anexa M

PI/M-35 E

Dispozitive antiseismice / Reazeme de alunecare cu suprafaţă curbă sau plată / Imbinări structurale (1/1)

3

SR EN 15129: 2010
SR EN 15129: 2010 / C91:2014

Capacitatea portantă sub sarcină verticală

SR EN 15129, pct. 8.3.4.1.2. pentru suprafaţă curba 8.3.3.1 (metoda de calcul anexa I) 8.3.1.2.2

PI/M-35F

Efortul rezistent la frecare în condiţii de serviciu

SR EN 15129, pct. 8.3.4.1.3

PI/M-35F

Incercări de alunecare

SR EN 15129, pct. 8.3.4.1.5.

PI/M-35F