Incercari autorizate ISC

Incercări autorizate de Inspecţia de Stat în Construcţii

Prin autorizaţia ISC Nr 3126 / 04.03.2016, Laboratorul ICECON TEST aparţinând de ICECON S.A. este autorizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii ca: „LABORATOR DE ANALIZE ŞI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCŢII – GRAD I – ICECON TEST”.

Persoane de contact:

 • Conf. Univ. Dr. Ing. Ovidiu Vasile
 • Dr. Ing. Ramona Pinţoi
Denumire profil/Nomenclator încercări
AR – Armături de rezistenţă din OB, sârmă sau plase sudate
 • Caracteristici geometrice
 • Determinarea capacităţii de deformare plastică. Încercarea la îndoire
 • Determinarea rezistenţei la forfecarea sudurilor
 • Determinarea rezistenţelor la tracţiune a metalelor (limita de curgere; rezistenţa la rupere; alungirea la forţa maximă; alungirea la rupere)
 • Determinarea rezistenţelor la tracţiune a STNB (limita de curgere; rezistenţa la rupere; alungirea la forţa maximă; alungirea la rupere)
 • Încercarea la îndoire-dezdoire
 • Tracţiunea – Încercări pentru plase sudate
BBABP – Beton, beton armat şi beton precomprimat
 • Densitatea aparentă prin cântărire - Încercări pentru beton întărit
 • Determinarea adâncimii de pătrundere a apei sub presiune – Încercări pentru beton întărit
 • Determinarea rezistenţei la compresiune -Încercări pentru beton întărit
 • Rezistenţa la îngheţ/dezgheţ: metoda distructivă – Încercări pentru beton întărit
 • Rezistenţa la întindere prin despicare a epruvetelor – Încercări pentru beton întărit
 • Rezistenţa la întindere prin încovoiere a epruvetelor – Încercări pentru beton întărit
D – Drumuri
 • Determinarea adezivităţii liant-agregate cu placa Vialit.
 • Determinarea afinităţii dintre agregate şi bitum (metoda statică). Încercări pentru mixturi asfaltice şi îmbrăcăminţi bituminoase executate la cald
 • Determinarea caracteristicilor de compactare. Încercarea Proctor
 • Umiditatea. Încercări pe pământ
EIC – Echipamente Înglobate în Construcţii
 • Proba de forfecare statică pentru ancore din plastic
 • Proba de forfecare statică pentru ancore metalice cu injecţie
 • Proba de tracţiune statică pentru ancore din plastic
 • Proba de tracţiune statică pentru ancore metalice cu injecţie
 • Verificarea caracteristicilor materialelor componente
 • Verificarea la smulgere pentru ancore din plastic
 • Verificarea la smulgere pentru ancore metalice cu injecţie
F- Finisaje
 • Determinarea rezistenţei la pătare pentru plăci ceramice
 • Determinarea rezistenţei la uzură- bca – a şapelor
 • Determinarea rezistenţei la uzură – frick-taber a îmbrăcămonţilor rezistente la şoc pentru pardoseli din PVC
 • Lacuri şi vopsele. Determinarea proprietăţilor de transmisie a vaporilor de apă. Metoda cu cupă
 • Lacuri şi vopsele. Determinarea puterii de acoperire. Determinarea raportului de contrast al vopselelor deschise la un randament de aplicare determinat
 • Lacuri şi vopsele. Încercarea de determinare a caracteristicilor de uscare la suprafaţă cu ajutorul unor bile cu sticlă
HITIF – Hidroizolaţii, izolaţii termice, izolaţii fonice
 • Comportarea la cald. Materiale hidroizolante bitumate
 • Determinarea aderenţei
HITIF – Hidroizolaţii, izolaţii termice, izolaţii fonice
 • Determinarea aderenţei prin tracţiune a adezivilor şi a stratului de bază la materiale termoizolante
 • Determinarea forţei de rupere şi alungirii la rupere a materialelor hidroizolante bituminoase
 • Flexibilitatea la rece a materialelor hidroizolante bituminoase
 • Masa totală a materialelor hidroizolante bituminoase
 • Rezistenţa la sfâşiere a materialelor hidroizolante bituminoase
IÎ – Instalaţii de încălzire
 • Încercări pentru determinarea performanţelor schimbătoarelor de căldură
IS – Instalaţii sanitare
 • Contoare de apă potabilă. Metode şi instalaţii de încercare
 • Obiecte sanitare. Lavoare. Cerinţe de funcţionare şi metode de încercare. Evacuare apă
 • Ţevi, fitinguri şi ansamblări de materiale termoplastice pentru transportul fluidelor. Determinarea rezistenţei la presiune interioară
 • Vase de WC şi vase WC cu rezervor alăturat, cu sifon integrat. Încercarea de determinare a capacităţii de evacuare pentru vasele de WC
 • Verificarea caracteristicilor pentru robinetăria sanitară
IAE – Instalaţii şi aparataje electrice
 • Corpuri de iluminat. Determinarea rezistenţei minime de izolare
 • Determinarea rezistenţei de legare la pământ pentru reţelele de distribuţie de joasă tensiune 1000 Vca şi 1500Vcc
 • Încercarea la căldură a tuburilor de protecţie din material plastic pentru instalaţii electrice - Încercări
 • Maşini electrice rotative. Metode de încercare pentru verificarea rezistenţei de izolaţie
 • Protecţia împotriva şocurilor electrice. Aspecte comune în instalaţii şi echipamente
 • Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Prescripţii generale. Măsurarea curentului de scurgere