Produse şi tehnologii în construcţii

1100x400

Domenii de competenţă: 

 • Cercetări aplicative în domeniul materialelor, produselor, procedeelor de realizare şi de punere în operă a produselor, tehnologiilor, instalaţiilor şi echipamentelor înglobate pentru construcţii
 • Evaluare tehnică a materialelor şi produselor pentru construcţii pe baza îndeplinirii cerinţelor esenţiale aplicabile utilizărilor preconizate
 • Elaborare de reglementări tehnice din domeniul construcţiilor
 • Servicii specializate: evaluări tehnice, studii de soluţii, documentaţii tehnice pentru modele funcţionale

Direcţii de cercetare abordate:

1. Studii şi cercetări aplicative în vederea conceperii şi realizării de produse şi tehnologii după cum urmează:

 • Produse ecologice realizate pe bază de materiale obţinute în urma valorificării resurselor locale tradiţionale (lianţi naturali pe bază de argilă, biomasă, paie, deşeuri din lemn natural etc.)
 • Procedee tehnologice de realizare a locuinţelor ecologice, utilizând energii regenerabile şi sisteme eficiente de recuperare a căldurii;
 • Procedee tehnologice de realizare a produselor pentru construcţii din compoziţii pe bază de materii prime obţinute în urma reciclării deşeurilor din plastic, hârtie, lemn, produse din lemn, sticlă etc.
 • Procedee de realizare uzinală, în sistem modular, a elementelor de construcţie cu rol multifuncţional
 • Sisteme de monitorizare şi conducere inteligentă a instalaţiilor integrate în construcţii: încălzire, iluminat, ventilaţie şi climatizare, alimentare cu apă şi canalizare, alimentare cu gaze naturale, control acces, securitate, „building management systems”
 • Echipamente înglobate în construcţii
 • Sisteme de protecţie durabilă a construcţiilor
 • Sisteme de protecţie contra coroziunii a construcţiilor
 • Sisteme de finisare a suprafeţei elementelor de construcţie
 • Sisteme termoizolante eficiente
 • Echipamente mecatronice pentru lucrări de construcţii

2. Evaluare a performanţelor şi durabilităţii construcţiilor şi produselor pentru construcţii, după cum urmează:

 • Sisteme de protecţie anticorozivă a construcţiilor din metal şi beton
 • Sisteme de protecţie a lemnului şi construcţiilor din lemn la acţiunea mediului atmosferic şi biologic
 • Produse din mase plastice utilizate la realizarea elementelor de construcţii şi instalaţii
 • Produse de hidroizolaţie.

3. Expertize tehnice de specialitate referitoare la evaluarea în laborator şi “in situ”, privind:

 • Stări de degradare a construcţiilor supuse la acţiunea factorilor mediului natural şi antropic
 • Stări de degradare a sistemelor de protecţie aplicate pe suprafaţa elementelor de construcţie;
 • Performanţe termoenergetice ale clădirilor
 • Randament termic al instalaţiilor şi echipamentelor industriale

Noutati