Comportarea dinamică a sistemelor structurale

Departament cercetare

I. Domenii de competenţă 

  • cercetări aplicative în domeniul izolării construcţiilor supuse la acţiuni seismice
  • evaluarea conformităţii produselor şi materialelor prin elaborarea agrementelor tehnice naţionale şi a evaluărilor tehnice europene (documentelor de evaluare europeană), prin prisma utilizării preconizate
  • consultanţă de specialitate.

1

II. Direcţii de cercetare abordate:

1. Evaluare a comportării dinamice a sistemelor structurale la excitaţiile cinematice sau dinamice ale acţiunilor exterioare.

    a) analize, metode şi concepte privind evaluarea produselor/sistemelor/dispozitivelor antiseismice  pe baza rezultatelor experimentale, în corelaţie directă cu prevederile standardelor în vigoare;

    b) analize dinamice în regim linear şi nelinear, ţinând seama de amortizarea proprie, precum  şi de amortizarea suplimentară, prin adăugarea unor elemente disipative adecvate unui sistem dinamic structural;

    c) elaborare de metode/proceduri de încercare a sistemelor structurale în regimuri dinamice specifice.

2. Evaluare a comportării sistemelor structurale fonoabsorbante şi fonoizolante la acţiunea zgomotelor exterioare exprimate prin variaţii poliarmonice ale presiunii acustice.

3. Elaborare a programelor de omologare a produselor noi prin stabilirea metodelor de urmărire a producţiei în fabrică, de verificare a sistemului de producţie în regim stabil şi uniform, precum şi a metodelor de încercare pe baza de cerinţelor din domeniul reglementat sau nereglementat (voluntar).

4. Evaluare a documentaţiilor de execuţie ale sistemelor de încercare experimentală şi de monitorizare, pe etape de fabricaţie, a tehnologiilor de fabricaţie ale produselor pentru construcţii ale căror performanţe asigură rezistenţa, stabilitatea, durabilitatea şi gradul de reducere a solicitărilor dinamice la acţiuni exterioare provenite din seism, vânt, încărcări dinamice industriale, acţiuni dinamice din trafic rutier etc. Finalizarea acestor activităţi constă în elaborarea unui Raport de analiză tehnică cu concluzii în vederea validării şi/sau omologării produselor realizate.

III. Valorificarea rezultatelor cercetărilor prin transfer tehnologic

1. Elaborare a metodelor de calcul şi analizelor dinamice pentru stabilirea soluţiilor de izolare antiseismică şi de disipare a energiei

2. Elaborare a metodelor de calcul, soluţiilor tehnice şi analizelor dinamice pentru izolarea antivibratilă a sistemelor, echipamentelor şi structurilor excitate cinematic sau dinamic de acţiuni exterioare cu caracter distructiv (vibraţii industriale, mişcări turbulente ale aerului, mişcări seismice)

3. Elaborare a metodelor şi conceptelor de analiză a răspunsului dinamic pentru sisteme structurale, clădiri cu bază izolată, dispozitive antiseismice şi dispozitive antivibratile expuse la excitaţii exterioare cu legităţi de variaţie în raport cu timpul, având forma semnalelor armonice, triunghiulare, haversinus,  sau poliarmonice

4. Elaborare de studii, cercetări şi metode de reducere a nivelului de zgomot, puterii sonore, energiei acustice transmise în spaţiile clădirilor de locuinţe şi clădirilor destinate activităţilor social-culturale, de sănătate sau de învăţământ

5. Evaluare structuri fonoabsorbante şi fonoizolante, atât pentru pereţi interiori, cât şi pentru barierele de zgomot dispuse pe artere rutiere urbane şi autostrăzi, prin metode de analiză experimentală, încercări în conformitate cu standardele europene şi naţionale în vigoare, utilizând lanţuri de aparate Bruel-Kjaer, camere acustice, cât şi pe baza încercărilor în câmp sonor adecvat

Noutati