Domenii de activitate

1100x400

CERCETARE

 • Cercetare – dezvoltare – inovare: materiale, produse pentru construcţii tehnologii, instalaţii, echipamente încorporate, echipamente tehnologice, protecţia mediului, reciclarea deşeurilor
 • Cercetare fundamentală şi aplicativă, studii, cercetări tehnice şi economice, teoretice şi experimentale, în domeniul maşinilor, utilajelor tehnologice, echipamentelor, instalaţiilor şi tehnologiilor pentru construcţii şi gospodărie comunală

ÎNCERCĂRI

 • Încercări în domeniul notificat (NB 1803), conform Regulamentului (UE) nr. 305/2011, pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii, (sistemul 3)
 • Încercări, în domeniul acreditat conform cerinţelor standardului EN ISO/CEI 17025:2005 pentru produse, materiale, maşini, echipamente şi instalaţii pentru construcţii
 • Încercări şi verificări de laborator pentru produse pentru construcţii, ca Laborator de Gradul I autorizat de Inspectoratul de Stat în Construcţii
 • Încercări şi verificări specifice produselor feroviare, ca laborator autorizat de Autoritatea Feroviară Română – AFER
 • Încercări şi analize tehnice dedicate realizate pe baza specificaţiilor beneficiarilor

EVALUARE (AGREMENTARE) TEHNICĂ EUROPEANĂ – Produse pentru construcţii

 • Evaluări Tehnice Europene, prin organism notificat (TAB), conform Regulamentului (UE) nr. 305/2011, pentru produsele pentru construcţii care nu sunt acoperite, total sau parţial, de un standard european armonizat

EVALUARE TEHNICĂ NAŢIONALĂ – Produse pentru construcţii

 • Evaluare tehnică prin elaborarea de Agremente Tehnice în Construcţii pentru materiale, produse, echipamente şi procedee tehnologice de construcţii şi instalaţii aferente construcţiilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2005;

REGLEMENTĂRI

 • Reglementări tehnice în construcţii (standarde, specificaţii tehnice, ghiduri, normative, coduri de bună practică şi manuale) conform legislaţiei naţionale şi europene din domeniul construcţiilor;

TRANSFER TEHNOLOGIC

 • Transfer tehnologic prin valorificarea cercetărilor aplicative din portofoliul propriu
 • Transfer tehnologic prin valorificarea cercetărilor realizate în cadrul Programelor Naţionale C –D, I
 • Transfer tehnologic prin extinderea unor activităţi de dezvoltare tehnologică.

DISEMINARE

 • Conferinţe naţionale şi internaţionale
 • Articole publicate în reviste de specialitate
 • Comunicări ştiinţifice, cărţi

SERVICII

 • Testări şi analize tehnice dedicate pe baza cerinţelor specifice solicitate de beneficiari
 • Studii de management, marketing, fezabilitate
 • Evaluarea stării de degradare a construcţiilor
 • Studii de soluţii, documentaţii tehnice pentru modele funcţionale
 • Microproducţie

DEZVOLTARE EXPERIMENTALĂ

 • Standuri, dispozitive şi accesorii specializate pentru activităţi de încercare de laborator şi in situ
 • Metode şi mijloace de încercare dedicate pentru materiale, produse, echipamente şi tehnologii

Noutati