Incercari acreditate RENAR in domeniul reglementat de Regulamentul (UE) nr. 305/2011

Prin certificatul de acreditare nr. OC 093 emis de Organismul Naţional de Acreditare “Asociaţia de Acreditare din România“ atestă competenţa Laboratorului ICECON TEST aparţinând de ICECON S.A. de a realiza sarcinile de terţă parte de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 305/2011 pentru următoarele familii de produse:

a) Ca laborator de încercări pentru determinări prin încercări

b) Ca laborator de încercări pentru determinări prin calcul (calculare de tip și valori tabulare )

Persoane de contact:

  • Conf. Univ. Dr. Ing. Ovidiu Vasile
Decizia referitoare la evaluarea și verificarea constanței performanței produselor
Familia de produse/produsele şi utilizarea preconizată
Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței produselor
Specificația tehnică armonizată
Încercări
Caracteristica măsurată
Standard de referinţă
Cod procedură de măsurare

Uşi, ferestre, obloane, jaluzele, porţi şi feronerie aferentă (1/1) /Ferestre (cu sau fără feronerie aferentă) / Orice alte utilizări

3

SR EN 14351-1+ A2:2016

Performanţa acustică

SR EN 14351-1 , Anexa B (prin valori tabulare)

PI/C-92

Transmitanţa termică

SR EN ISO 10077-1
SR EN ISO 10077-1 /AC ( prin calcul)

PI/C-91

Produse pentru instalaţii de ape uzate în exteriorul clădirilor (1/3)
Utilizare în afara clădirilor, pentru apă pluvială, ape uzate menajere şi efluenţi organici /
Seturi de montaj şi componente pentru staţii de epurare a apelor uzate şi echipamente de epurare in situ/
Utilizare în afara construcţiilor pentru efluenţii organici şi fecaloizi

3

SR EN 12566-3: 2016

Eficienţa de epurare: -eficiența tratării - numărul de vidanjări

SR EN 12566-3,
pct. 4.3 și Anexa B

PI/I-22

Puterea consumată

SR EN 12566-3
pct. 4.7 și Anexa B

PI/I-22

Capacitatea de tratare (desemnare nominală )

SR EN 12566-3
pct. 7 și clauza 7

PI/I-22

Etanşeitatea la apă

SR EN 12566-3,
pct. 4.4 și Anexa A

PI/I-24

Rezistenţa la strivire (capacitate portantă)

SR EN 12566-3, pct. 4.2, 5.1.2 și Anexa D sau Anexa C

PI/I-25

Durabilitatea

SR EN 12566-3
pct. 4.5

PI/I-37

Reacția la foc

SR EN 13501-1 +A1
SR EN 13501-1
+A1/C91

IGSU subcontractant

Produse pentru instalaţii de ape uzate în exteriorul clădirilor(1/3)
Utilizare in afara clădirilor, pentru apă pluvială, ape uzate menajere si efluenţi organici /
Fose septice/
Utilizare pentru ape uzate organice şi fecaloide

3

SR EN 12566-1: 2016

Eficienţa hidraulică

SR EN 12566-1, pct. 4.4 și Anexa B

PI/I-31

Etanşeitate la apă

SR EN 12566-1, pct. 4.3 și Anexa A

PI/I-24

Comportarea structurală

SR EN 12566-1, pct. 4.2. şi Anexa D

PI/I-25

Durabilitatea

SR EN 12566-1, pct. 4.7

PI/I-37

Reacția la foc

SR EN 13501-1 +A1
SR EN 13501-1+A1/C91

IGSU subcontractant

Produse pentru instalaţii de ape uzate în exteriorul clădirilor (1/3)
Utilizare în afara clădirilor, pentru apă pluvială, ape uzate menajere şi efluenţi organici /
Fose septice asamblate in situ din elemente prefabricate (kit) /
Utilizare în exteriorul clădirilor pentru efluenţi conţinând coli fecali şi materie organică

3

SR EN 12566-4: 2016

Eficienţa hidraulică

SR EN 12566-4, pct. 4.4 și Anexa B

PI/I-31

Etanșeitatea la apă

SR EN 12566-4, pct. 4.3 şi Anexa A

PI/I-24

Comportarea structurală

SR EN 12566-4, pct. 4.2 și Anexa D

PI/I-25

Durabilitatea

SR EN 12566-4, pct. 4.7

PI/I-37

Reacția la foc

SR EN 13501-1+A1;
SR EN 13501-1+A1/C91

IGSU subcontractant

Aparate de încălzire a spaţiului (1/2)
Aparate de încălzire a spaţiului fără sursă internă de energie
Aparate de încălzire a spaţiului cu ardere de combustibili solizi sau lichizi (în clădiri) /
Sobe cu combustibili solizi/
Incalzire de imobile de locuit cu posibilitate de furnizare apă caldă

3

SR EN 13240:
2003
SR EN 13240:
2003/A2:2005
SR EN 13240:
2003/AC:2006
SR EN13240:
2003/ A2:2005 / AC:2007

Securitatea la incendiu

SR EN 13240;
SR EN 13240 /A2, pct: 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.10, 4.2.12, 5.2, 5.4, 5.6 şi 6.1.

PI/I-33

Emisia de produse de ardere

SR EN 13240,
pct. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.11, 5.1, 5.2 şi 6.2

PI/I-34

Temperatura de suprafaţă

SR EN 13240, pct: 4.2.1, 5.4, 5.5, 5.6

PI/I-35

Puterea de încălzire / Randament termic

SR EN 13240, pct. 6.3-6.8

PI/I-23

Aparate de încălzire a spaţiului (2/2)
Aparate de încălzire a spaţiului fără surs internă de energie.
Aparate de încălzire a spaţiului cu ardere de combustibili solizi sau lichizi/
Sobe cu combustibili solizi/
Incălzire de imobile de locuit cu posibilitate de furnizare apă caldă (Pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacţia la foc)

3

SR EN 13240:2003
SR EN 13240:
2003/A2:2005
SR EN 13240:
2003/ AC:2006
SR EN 13240:
2003/ A2:2005 / AC:2007

Securitate la incendiu

SR EN 13240/A2, pct: 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.10, 4.2.12, 5.2, 5.4, 5.6, 6.1.

PI/I-33

Emisia de produse de ardere

SR EN 13240/ A2, pct. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.11, 5.1, 5.2 şi 6.2

PI/I-34

Temperatura de suprafaţă

SR EN 13240/A2, pct: 4.2.1, 5.4, 5.5, 5.6

PI/I-35

Puterea de încălzire/ Randamentul termic

SR EN 13240 /A2, pct. 6.3-6.8

PI/I-23

Aparate de încălzire a spaţiului (1/2)
Aparate de încălzire a spaţiului fără sursă internă de energie.
Aparate de încălzire a spaţiului cu ardere de combustibili solizi sau lichizi (în clădiri)/
Aparate care includ focare deschise cu combustibili solizi/
Încălzire de imobile de locuit cu posibilitate de furnizare apă caldă

3

SR EN13229: 2003, pct.A6.2.1; A6.2.2
SR EN 13229: 2003/ A2:2005
SR EN 13229: 2003/ A2:2005 /AC: 2008
SR EN 13229: 2003/ AC:2006
SR EN 13229: 2003-A1:2004
SR EN 13229: 2003/C91:2007
Aparate care includ focare deschise cu combustibili solizi. Cerinţe şi metode de încercare

Securitatea la incendiu

SR EN 13229/A2, pct.: 4.2, 4.3, 4.7, 4.8, 4.10, 4.11, 4.15, 5.2, 5.5., 5.6, 5.9, 5.10 şi 6.11

PI/I-33

Emisie de produse de ardere

SR EN 13229 /A2, pct.: 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.12, 4.14, 4.15, 5.1, 5.4, 5.5, 6.2 şi 6.3

PI/I-34

Temperatura de suprafaţă

SR EN 13229 /A2, pct.: 4.2, 4.13, 5.2, 5.3, 5.6 si 5.10

PI/I-35

Puterea de încălzire/ Randamentul energetic

SR EN 13229/A2, pct.: 6.1, 6.4-6.10, 6.12

PI/I-23

Aparate de încălzire a spaţiului (2/2)
Aparate de încălzire a spaţiului fără sursă internă de energie.
Aparate de încălzire a spaţiului cu ardere de combustibili solizi sau lichizi/
Aparate care includ focare deschise cu combustibili solizi /
Încălzire de imobile de locuit cu posibilitate de furnizare apă caldă (Pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacţia la foc)

3

SR EN 13229: 2003, pct.A6.2.1; A6.2.2
SR EN 13229:
2003/ A2:2005
SR EN 13229:
2003/ A2:2005/ AC:2008
SR EN 13229:
2003/ AC:2006
SR EN 13229:
2003-A1:2004

Securitatea la incendiu

SR EN 13229/A2, pct.: 4.2, 4.3, 4.7, 4.8, 4.10, 4.11, 4.15, 5.2, 5.5, 5.6, 5.9, 5.10 şi 6.11

PI/I-33

Emisia de produse de ardere

SR EN 13229 /A2, pct.: 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.12, 4.14, 4.15, 5.1, 5.4, 5.5, 6.2 şi 6.3

PI/I-34

Temperatura de suprafaţă

SR EN 13229/A2, pct.: 4.2, 4.13, 5.2, 5.3, 5.6 şi 5.10.

PI/I-35

Puterea de încălzire/ Randamentul termic.

SR EN 13229/A2, pct.: 6.1, 6.4-6.10,6.12

PI/I-23

Aparate de încălzire a spaţiului (1/2)
Aparate de încălzire a spaţiului fără sursă internă de energie.
Aparate de încălzire a spaţiului cu ardere de combustibili solizi sau lichizi (în clădiri) /
Boilere de uz casnic cu combustibili solizi /
Încălzire de imobile de locuit cu posibilitate de furnizare apă caldă

3

SR EN 12809:2003
SR EN 12809:2003/A1:2005
SR EN 12809:2003/AC:2006
SR EN 12809:2003/A1:2005/AC:2008

Securitate la incendiu

SR EN 12809/A1, pct.: 4.2, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.15, 4.16, 4.18, 5.1, 5.2 şi 6.3

PI/I-33

Emisie de produse de ardere

SR EN 12809/A1, pct.: 4.2, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.17, 4.18, 5.6, 6.3 şi 6.7

PI/I-34

Temperatura de suprafaţă

SR EN 12809/A1, pct.: 4.2,5.1, 5.2 şi 5.4

PI/I-35

Puterea de încălzire/ Randament ul termic

SR EN 12809/A1, pct.: 6.1, 6.2, 6.4, 6.5 şi 6.6

PI/I-23

Aparate de încălzire a spaţiului (2/2)
Aparate de încălzire a spaţiului fără sursă internă de energie.
Aparate de încălzire a spaţiului cu ardere de combustibili solizi sau lichizi/
Boilere de uz casnic cu combustibili solizi /
Încălzire de imobile de locuit cu posibilitate de furnizare apă caldă
(Pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacţia la foc)

3

SR EN 12809:2003
SR EN 12809:2003/ A1:2005
SR EN 12809:2003/ AC:2006
SR EN 12809:2003/ A1:2005/ AC:2008

Securitatea la incendiu

SR EN 12809/A1, pct.: 4.2, 4.8,4.9, 4.10, 4.11, 4.15, 4.16, 4.18, 5.1, 5.2 şi 6.3

PI/I-33

Emisia de produse de ardere

SR EN 12809/A1, pct.: 4.2, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.17, 4.18, 5.6, 6.3 şi 6.7;

PI/I-34

Temperatura de suprafaţă

SR EN 12809 /A1, pct.: 4.2, 5.1, 5.2 şi 5.4

PI/I-35

Puterea de încălzire/ Randamentul termic

SR EN 12809/A1, pct.: 6.1, 6.2, 6.4, 6.5 şi 6.6

PI/I-23