97/464/CE

Decizia referitoare la evaluarea și verificarea constanței performanței produselor
Familia de produse/produsele şi utilizarea preconizată
Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței produselor
Specificația tehnică armonizată
Încercări
Caracteristica măsurată
Standard de referinţă
Cod procedură de măsurare

Produse pentru instalaţii de ape uzate în exteriorul clădirilor(1/3)
Utilizare in afara clădirilor, pentru apă pluvială, ape uzate menajere si efluenţi organici /
Fose septice/
Utilizare pentru ape uzate organice şi fecaloide

3

SR EN 12566-1: 2016

Eficienţa hidraulică

SR EN 12566-1, pct. 4.4 și Anexa B

PI/I-31

Etanşeitate la apă

SR EN 12566-1, pct. 4.3 și Anexa A

PI/I-24

Comportarea structurală

SR EN 12566-1, pct. 4.2. şi Anexa D

PI/I-25

Durabilitatea

SR EN 12566-1, pct. 4.7

PI/I-37

Reacția la foc

SR EN 13501-1 +A1
SR EN 13501-1+A1/C91

IGSU subcontractant