Reglementari tehnice

1100x400-1

Cercetări pre-normative, Specificaţii Tehnice, Normative, Ghiduri de bună practică realizate pe bază de contract cu autoritatea din domeniul produselor pentru construcţii  

 • Utilizarea produselor peliculogene cu proprietăți de autocurățare pentru reabilitarea mediului construit – cercetare pre-normativă.
 • Produse ceramice de finisaj utilizate în construcţii (comasare şi revizuire normative: C6 – 1986, C 223 – 1986, GP –73 – 02) – ghid de bună practică.
 • Produse de finisare peliculogene utilizate în construcţii (revizuire C3 – 1976) – ghid de bună practică.
 • Produse ecologice pentru construcţii. Utilizarea şi comportarea produselor pe bază de polimeri naturali şi a produselor de finisare ecologice pe suprafeţe termoizolate – cercetare pre-normativă.
 • Ghid de proiectare privind protecţia împotriva coroziunii a construcţiilor din oţel (revizuire GP 111-2004) – ghid de bună practică.           
 • Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare  a protecţiilor anticorozive pentru construcţii hidrotehnice. (revizuire GP 072-2002) – ghid de bună practică.
 • Proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor. Partea a II-a: Sisteme de canalizare pentru localităţi – cercetare pre-normativă.
 • Proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor. Partea I: Sisteme de alimentare cu apă a localităţilor – cercetare pre-normativă.
 • Servicii privind elaborarea de activităţi specifice de reglementare în domeniul „Structuri pentru construcţii”. Beton autocompactant – cercetare pre-normativă.
 • Specificaţie tehnică privind produse pentru construcţii. Caracteristici esenţiale, niveluri şi clase de performanţă (ST 051).
 • Specificaţie tehnică privind produse din oţel utilizate ca armături: Cerinţe şi criterii de performanţă (revizuire ST 009-05).                          
 • Elaborarea de reglementări tehnice în vederea asigurării calităţii lucrărilor de construcţii: ”Normativ privind asigurarea cerinţelor de calitate a construcţiilor printr-o mentenanţă eficientă a maşinilor şi utilajelor de construcţii” (revizuire NE 003-1997).
 • Îmbinarea elementelor de construcţii metalice cu şuruburi de înaltă rezistenţă pretensionate – cercetare pre-normativă.
 • Normativ privind proiectarea faţadelor cu alcătuire ventilată (colaborare).
 • Sisteme integrate de produse şi tehnologii pentru protecţia specifică şi complexă, biocidă şi anticorozivă, a elementelor de construcţii pe bază de lemn şi oţel (colaborare).
 • Reabilitarea subsolurilor şi a elementelor subterane hidroizolate la construcţii (colaborare).
 • Cerinţe specifice pentru proiectarea protecţiei anticorozive, urmărirea comportării în exploatare şi măsuri de intervenţie la structuri supraterane din beton armat amplasate în mediul marin (colaborare).
 • Procedură pentru inspecţia staţiilor pentru producerea (procesarea) agregatelor minerale pentru betoane şi lucrări de drumuri.         
 • Procedură pentru inspecţia staţiilor pentru prepararea mixturilor asfaltice pentru lucrări de drumuri şi aeroporturi.
 • Procedură pentru inspecţia staţiilor pentru prepararea betoanelor.
 • Procedură pentru inspecţia echipamentelor pentru debitarea, îndreptarea şi fasonarea oţelului beton folosit în construcţii.
 • Procedură pentru inspecţia echipamentelor pentru punerea în operă a mixturilor asfaltice la lucrări de drumuri şi aeroporturi.
 • Procedură pentru inspecţia echipamentelor pentru transportul şi punerea în operă a betonului.
 • Procedură pentru inspecţia echipamentelor tehnologice pentru executarea, profilarea şi finisarea lucrărilor de pământ specifice la drumuri, aeroporturi şi fundaţii speciale.
 • Reabilitarea conductelor pentru transportul apei (brute, curate, uzate, uzate epurate, etc.) (colaborare).
 • Caracteristici specifice şi cerinţe privind procedee tehnologice şi echipamente performante pentru asigurarea calităţii şi eficienţei lucrărilor de construcţii.
 • Normativ pentru evaluarea in-situ a rezistenţei betonului din construcţiile existente. Exemple de aplicare.
 • Specificaţie tehnică privind cerinţele tehnice specifice pentru echiparea căilor de trafic rutier cu dispozitive de reducere a zgomotului.
 • Specificaţie tehnică privind protecţia elementelor de construcţii din lemn împotriva agenţilor agresivi. Cerinţe, criterii de performanţă şi măsuri de prevenire şi combatere.
 • Cercetare pentru identificarea şi definirea cerinţelor privind proiectarea/renovarea majoră a clădirilor pentru realizarea de “clădiri“ al căror consum de energie este aproape egal cu zero.
 • Cercetare referitoare la cadrul metodologic de calcul al nivelurilor de cost optim al cerinţelor minime de performanţă energetică pentru clădiri şi elementele de anvelopă ale acestora.
 • Normativ pentru proiectarea şi execuţia măsurilor de izolare fonică şi a tratamentelor acustice în clădiri (revizuire normativ C125/1987) (2003)

Noutati