Organism de elaborare AGREMENTE TEHNICE ÎN CONSTRUCŢII

Prin adresa nr. 83944 din 21.10.2014 a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Certificatul seria DAT Nr. 016, Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcţii abilitează INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU ECHIPAMENTE ŞI TEHNOLOGII ÎN CONSTRUCŢII – ICECON S.A. să elaboreze agremente tehnice în construcţii pentru produse procedee şi echipamente noi în construcţii, pentru grupele specializate 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7.

Grupa specializată nr. 1: Elemente structurale şi fundaţii

 

Grupa specializată nr. 2: Elemente de închidere, compartimentare, pereţi nestructurali, tâmplărie şi vitraje

 

Grupa specializată nr. 3: Protecţii la foc, termotehnică, acustică, protecţii hidrofuge şi învelitori

 

Grupa specializată nr. 4: Finisaje, protecţii anticorozive şi speciale, tencuieli, placaje şi pardoseli

 

Grupa specializată nr. 5: Produse, procedee şi echipamente pentru instalaţiile aferente construcţiilor de încălziri, climatizări, ventilaţii, sanitare, gaze, electrice

 

Grupa specializată nr. 6: Domotică, produse şi echipamente înglobate în construcţii

 

Grupa specializată nr. 7: Drumuri, poduri rutiere, porturi şi aeroporturi

Persoane de contact : Dr. Ing. Adrian ŢABREA

                                      Ing. Cristinal SEBE

121

Noutati