Incercări de laborator şi “in situ” ICECON TEST

12

Domeniu de competenţă

1. Încercări în domeniul reglementat şi nereglementat pentru produse, elemente, structuri pentru construcţii şi lucrări inginereşti

 • Beton, beton armat, beton precomprimat, ciment, metal, agregate minerale, elemente din beton, piatră naturală, blocuri ceramice, elemente structurale din beton, elemente structurale din zidărie
 • Bitum, mixtură asfaltică, emulsie bituminoasă, beton rutier, agregate minerale concasate, pământuri compactate, umplutură, materiale şi sisteme drenante pentru drumuri şi versani
 • Mortare, adezivi, elemente şi structuri din lemn, protecii termice, hidrofuge, anticorozive, biochimice şi ecologice, uşi, ferestre, materiale plastice, vopsele, lacuri, produse termoizolante, profile de policlorură de vinil neplastifiată, pardoseli, placaje
 • Pământuri naturale, săpături, sprijiniri, foraje geotehnice, sisteme de geomembrane, geogrile, compactări dinamice, consolidări ale terenurilor de fundare, îmbunătăţirea terenului de fundare
 • Construcţii şi elemente de construcţii, materiale fonoabsorbante, panouri acustice (caracteristici de absorbţie/impedanţă acustică), măsurare în laborator a caracteristicilor de izolare acustică la zgomot aerian pentru uşi, ferestre, pereţi despărţitori, nivel de zgomot interior/exterior
 • Căşti de protecţie pentru uz industrial (absorbţie a  şocurilor)
 • Şine metalice, şine de tranziţie sudate cap la cap (încovoiere statică)
 • Dispozitive de reducere a zgomotului pentru traficul rutier şi feroviar (bariere fonice): performanţe acustice şi performanţe mecanice
 • Îmbinări mecanice cap la cap pentru oţel laminat la cald (cuple mecanice)
 • Aparate de reazem pentru structuri conorm EN 1337: elemente de alunecare, aparate de reazem elastomerice tip A, B, C, D, E şi F, aparate de reazem cu rulouri, aparate de reazem tip oală, aparate de reazem cu balansiere, aparate de reazem sferice şi cilindrice cu suprafaţă de alunecare din PTFE, aparate de reazem ghidate şi aparate de reazem blocate
 • Dispozitive antiseismice conform EN 15129: izolatoare elastomerice, dispozitive de legătură rigide (reazeme de siguranţă, dispozitive de legătură temporare), amortizoare cu fluid vâscos, amortizoare cu resort fluid, dispozitive dependente de viteză/deplasare, izolatoare cu alunecare pe suprafaţă curbă /plană,combinaţie de dispozitive
 • Geotextile, geomembrane, geocompozite
 • Pereţi cortină
 • Plăci metalice autoportante pentru învelitori de acoperiş
 • Panouri sandwich autoportante, izolante, cu ambele feţe din tablă metalică
 • Ferestre şi uşi exterioare pentru pietoni
 • Uşi de interior
 • Elemente şi structuri prefabricate din beton, metal, lemn, materiale compozite, bariere de protecţie metalice, lemn şi beton pentru drumuri
 • Sisteme şi materiale pentru reducerea poluării fonice, (emisii de gaze, pulberi, praf, lichide poluante), sisteme şi materiale pentru asigurarea rezistenţei, stabilităţii şi duratei de funcţionare a clădirilor (schele de faţadă, balustrade, mâini curente
 • Materiale poliuretanice, materiale elastomerice, materiale siliconice sub formă de lichid sau pastă, cu reaţie instantanee, materiale electrostatice, materiale electromagnetice cu efect de ecranare, materiale cu memorie a formei, materiale magneto-reologice, structuri sandwich, structuri de mixturi asfaltice, structuri şi echipamente din materiale cu memorie, structuri inteligente, structuri din materiale compozite (polimerice, fibre de carbon, fibre de sticlă, pastă siliconică) cu comportare predictibilă la solicitări dinamice şi seismice

2. Încercări în domeniul reglementat şi nereglementat pentru materiale, produse şi echipamente de instalaţii şi echipamente înglobate

 • Staţii de epurare a apelor uzate, staţii mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE, staţii de epurare a apelor uzate menajere, prefabricate şi/sau asamblate in situ, fose septice, fose septice asamblate în situ din elemente prefabricate, separatoare de grăsimi, separatoare de hidrocarburi, sobe cu combustibil solid, maşini de gătit cu combustibil solid, boilere de uz casnic cu combustibil solid, aparate care includ focare deschise cu combustibili solizi, sisteme de ventilare, încălzire şi de condiţionare a aerului, tevi de instalaţii, aparatură de joasă tensiune, seifuri, seifuri de A.T.M., uşi şi camere de tezaur, dulapuri de securitate, uşi ferestre, jaluzele şi obloane rezistente la efraţie
 • Durată de reverberaţie incinte, nivel de zgomot în industrie/mediu ambiant, nivel de vibraţii echipamente

3. Încercări în domeniul reglementat şi nereglementat pentru maşini şi echipamente de construcţii şi gospodărie comunală

 • Excavatoare, buldozere, autogredere, screpere, dumpere, încărcătoare, centrale de betoane, sisteme de malaxare, autobetoniere, cofraje, pompe de beton, staţii de betoane, staţii de preparare mixturi asfaltice, autogredere de săpare – finisare – profilare, buldozere pentru săpare-transport, distribuitoare de mixturi asfaltice, compactoare vibratoare pentru teren natural (pământuri şi umpluturi) la drumuri, compactoare pentru mixturi asfaltice, compactoare pentru finisarea îmbinărilor
 • Maşini şi echipamente de construcţii (putere acustică a surselor de zgomot, expunere la zgomot profesional, expunere a operatorului la vibraţii transmise prin scaun, mână-braţ sau întregul corp)

4. Încercări dedicate, pe baza cerinţelor şi specificaţiilor clienţilor:

 • Analiză moduri proprii de vibraţie ale structurilor de clădiri (translaţii, torsiune)
 • Rafturi metalice: încovoiere blat, flambaj stâlpi şi limită de rezistenţă

Laboratorul are în componenă următoarele grupe de încercări:

 • LIA – Grupa de încercări pentru încercarea agregatelor
 • LETICS – Grupa de încercări pentru sistemele compozite de izolare termică la exteriorul clădirilor
 • LIN – Grupa de încercări nedistructive – structuri de beton
 • LIP – Grupa de încercări pentru pardoseli
 • LIF – Grupa de încercări pentru finisaje interioare şi exterioare cu mortare şi vopsele
 • LIR – Grupa de încercări  pentru materialele folosite la construcţia structurii căilor rutiere
 • PSL – Grupa de încercări pentru produse şi structuri din lemn
 • TEST-  Grupa de încercări maşini, echipamente, produse pentru construcţii, instalaţii
 • LDN – Grupa de încercări pentru determinarea noxelor: praf, gaze, pulberi
 • LAU – Grupa de încercări pentru determinarea parametrilor de zgomot şi vibraţii
 • PTCI-LAB – Grupa de încercări pentru determinarea puterii termice a corpurilor de încălzire (instalaţii de interior)

Persoană de contact : Conf. Univ. Dr. Ing. Ovidiu VASILE

Link-uri

Noutati