Incercari acreditate RENAR

Prin certificatul de acreditare nr. LI 779 emis de Organismul Naţional de Acreditare “Asociaţia de Acreditare din România“ atestă competenţa Laboratorului ICECON TEST aparţinând de ICECON S.A. de a efectua încercări pentru următoarele familii de produse pentru construcţii.

Persoane de contact:

  • Conf. Univ. Dr. Ing. Ovidiu Vasile
Tipul / Denumirea încercării
Material / produs
Documentul de referinţă
Seifuri, seifuri pentru ATM, uşi de tezaur şi camere de tezaur Sisteme de depunere

PI/M-23
SR EN 1143-1:2012
SR EN 1143-2:2014

Dulapuri de securitate

PI/M-34
SR EN 14450:2005 pct. 7; 8

Uşi pietonale, ferestre, faţade cortină, grilaje şi obloane

PI/M-26 SR
EN 1628+A1:2016
SR EN 1629+A1:2016
SR EN 1630+A1:2016

Aparate de reazem pentru structuri

PI/M-35
SR EN 1337-3:2005,
Anexele: F,G,H, M
4.3.1
4.3.2; 4.3.7
4.3.3
SR EN 1337-3:2005/C91:2014

Dispozitive antiseismice

PI/M-35
SR EN 1337-3:2005,
Anexele: F,G,H, M
4.3.1
4.3.2; 4.3.7
4.3.3
SR EN 1337-3:2005/C91:2014

Aparate de reazem din elastomeri / tip A; B; C; D; E; F

PI / M - 35
SR EN 1337-3:2005 pct. 4.3.4. şi anexa I
SR EN 1337-3:2005/C91:2014

Aparate de reazem din elastomeri / tip A; B; C; D; E; F

PI / M - 35
SR EN 1337-3:2005 pct. 4.3.4. şi anexa I
SR EN 1337-3:2005/C91:2014

Aparate de reazem din elastomeri / tip A; B; C; D; E; F

PI / M - 35
SR EN 1337-3:2005 pct. 4.3.5.3 şi anexa K
SR EN 1337-3:2005/C91:2014

Aparate de reazem din elastomeri / tip A; B; C; D; E; F; Vopsele; lacuri

PIF 27
SR EN 1337-3:2005
SR EN 1337-3:2005/C91:2014
SR EN 1337-9:1997 pct. 4.1.1.1.
SR EN ISO 2409:2013

Aparate de reazem din elastomeri / tip A; B; C; D; E; F Vopsele; lacuri

PIF 28
SR EN 1337-3:2005
SR EN 1337-3:2005/C91:2014
SR EN 1337-9:1997 pct. 4.1.1.1.
SR EN ISO 6272-1:2012

Reazeme de siguranţă

PI / M - 35A
SR EN 15129:2010, pct. 5.2.4.3.
SR EN 15129:2010/C91:2014