Determinarea rezistenţei la solicitare statică, dinamică şi la tentative manuale de efracţie pentru uşi pietonale, ferestre, faţade cortină, grilaje şi obloane

Tipul / Denumirea încercării

Uşi pietonale, ferestre, faţade cortină, grilaje şi obloane

Documentul de referinţă

PI/M-26 SR EN 1628+A1:2016 SR EN 1629+A1:2016 SR EN 1630+A1:2016