Istoric

Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii

 

Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii – ICECON S.A. continuă lunga tradiţie de peste şaizeci de ani de cercetare ştiinţifică în construcţii din România, în domeniul produselor, procedeelor, tehnologiilor şi echipamentelor pentru mecanizarea lucrărilor şi instalaţiilor pentru construcţii. ICECON S.A. reprezintă o nouă formă de organizare structurală a institutelor care au desfăşurat această activitate încă din anul 1950, de la înfiinţarea primelor unităţi de cercetare în construcţii din România.

Activitatea de cercetare teoretică şi aplicată în domeniul construcţiilor a început în România în 1950 când a fost înfiinţat Institutul de Cercetări pentru Construcţii. Acest institut era organizat pe mai multe departamente cu laboratoare de încercări foarte specializate.

Începând cu anul 1958 activitatea acestui institut s-a lărgit acoperind şi cercetările din domeniul materialelor de construcţii, denumirea fiind schimbată în Institutul de Proiectare şi Cercetare pentru Construcţii şi Materiale de Construcţii.

Deoarece domeniul de activitate al acestui nou institut a devenit mult prea complex, a fost divizat în 1960 în două institute distincte, dintre care unul a fost dedicat strict domeniului construcţiilor, purtând denumirea de Institutul de Cercetări pentru Construcţii INCERC. Institutul a fost alcătuit din trei mari departamente: departamentul de construcţii, departamentul pentru tehnologii şi mecanizarea lucrărilor de construcţii şi departamentul pentru economia construcţiilor.

Potrivit HG 550/1995 promovată de M.L.P.A.T. activitatea INCERC a fost divizată, astfel încât departamentul pentru mecanizarea construcţiilor a fost transformat într-un institut de cercetări cu denumirea Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii – ICECON S.A. În prezent ICECON S.A. este integral cu capital privat.

ICECON S.A. a fost primit în martie 2000 ca membru partener, cu drepturi egale, în Asociaţia Institutelor de Încercare şi Certificare a Calităţii Maşinilor din Europa – EUROTEST, care aplică în mod unitar directivele şi standardele europene armonizate pentru evaluarea conformităţii, putând astfel încerca şi emite certificate, cu marca EUROTEST, pentru maşini de orice fabricaţie, recunoscute de partenerii din Uniunea Europeană.

În data de 29.01.2007 M.T.C.T. notifică INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU ECHIPAMENTE ȘI TEHNOLOGII ÎN CONSTRUNŢIII ICECON S.A. ca organism autorizat să efectueze atestarea conformităţii în domeniul produselor pentru construcții (în conformitate cu Directiva Produselor pentru Construcţii 89/106). Număr Organism Notificat: 1803.

În anul 2008, prin decizia nr. 9634 emisă de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, ICECON S.A. este atestat pentru a desfăşura activităţi de cercetare – dezvoltate finanţate din fonduri publice şi este înscris în Registrul Potenţialilor Contractori (RPC), al A.N.C.S., având dreptul de a participa la competiţiile de Proiecte de Cercetare – Dezvoltare – Inovare naţionale şi europene.

Prin Ordinul nr. 208 din 01.02.2012  al M.D.R.T., INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU ECHIPAMENTE ŞI TEHNOLOGII ÎN CONSTRUCŢII – ICECON S.A. a fost desemnat în vederea notificării la Comisia Europeană şi la statele membre ale Uniunii Europene ca organism autorizat să elaboreze agremente tehnice europene în domeniul produselor pentru construcţii. (în conformitate cu Directiva Produselor pentru Construcţii 89/106).

În urma notificării, INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU ECHIPAMENTE ŞI TEHNOLOGII ÎN CONSTRUCŢII ICECON S.A. a solicitat şi obţinut, în mai 2012, calitatea de membru al Organizaţiei Europene pentru Agremente Tehnice (EOTA), devenită ulterior Organizaţia Europeană pentru Evaluare Tehnică, în domeniul produselor pentru construcţii.

Prin Ordinul nr. 942 din 17.06.2014 al M.D.R.A.P., INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU ECHIPAMENTE ŞI TEHNOLOGII ÎN CONSTRUCŢII – ICECON S.A. a fost desemnat în vederea notificării la Comisia Europeană şi la statele membre ale Uniunii Europene ca organism de evaluare tehnică europeană pentru produsele pentru construcţii (în conformitate cu Regulamentul nr. 305/09.03.2011).

Prin Ordinul nr. 2683/2017 al M.D.R.A.P.F.E. Laboratorul ICECON TEST aparţinând Institutului de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii – ICECON – S.A. este desemnat în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii. Număr Organism Notificat: 1803.

Noutati