Rezultate activitate de C&D – I

Programul Naţional de Cercetare – Dezvoltare – Inovare – Competiţii naţionale

Programe Naţionale C-D-I în cadrul RELANSIN, AMTRANS, MENER, MATNANTECH, CALIST, INFOSOC, ANCS – IMPACT, INVENT, Programe de Excelenţă CEEX Modulul 1 şi Modulul 4.

Recunoaştere ştiinţifică

 

 • marele premiu CONRO 2003 (CONRO – Conceput în România)
 • premiul I – RELANSIN – CONRO 2003
 • premiul III – RELANSIN – CONRO 2004
 • premiul cel mai tânăr cercetător – CONRO 2004

PROIECTE DE CERCETARE – DEZVOLTARE – INOVARE

INFRAS – In cadrul CEEX modulul IV

 

 • Metodă şi sistem pentru evaluarea, monitorizarea şi reducerea nivelului de vibraţii transmise factorului uman – extindere domeniu de acreditare laborator
 • Laborator pentru determinarea parametrilor de zgomot în mediul urban
 • Laborator de încercări pentru materialele folosite la construcţia structurii căilor rutiere
 • Laborator pentru determinarea noxelor
 • Laborator pentru încercarea agregatelor minerale
 • Laborator pentru determinarea puterii termice a corpurilor de încălzire
 • Laborator de încercări pentru finisaje interioare şi exterioare realizate cu mortare şi vopsele
 • Laborator de încercări pentru sisteme compozite de izolare termică la exterior a clădirilor
 • Laborator de încercări pentru pardoseli
 • Laborator încercări nedistructive – structuri beton
 • Crearea unui organism de certificare a sistemelor de management al calităţii

INFOSOC CEEX Modulul I

 

 • Robot mobil universal pentru construcții cu 7 grade de libertate
 • Sistem de monitorizare în timp real a vibraţiilor şi zgomotului din surse industriale cu impact asupra colectivităţilor umane şi a clădirilor din mediul urban
 • Robot pentru relevarea tridimensională, în vederea arhivării electronice, a elementelor decorative ale faţadelor clădirilor şi monumentelor istorice

 

CALIST

 

 • Echipament pentru verificarea de conformitate a caracteristicilor de siguranţă şi securitate a elementelor de fixare în beton si zidărie
 • Echipament pentru verificarea de conformitate a caracteristicilor de aderenţă pentru elementele de construcții
 • Metodă operațională de detectare a nivelului de încărcare electrostatică a materialelor de construcţii şi organismul uman, în scopul asigurării cerinţelor de securitate ale utilizatorilor
 • Stand pentru determinarea calităţii din punct de vedere al comportării la solicitări dinamice de lungă durată a materialelor compozite utilizate în construcţii
 • Echipament pentru determinarea calităţii din punctul de vedere al uzurii agregatelor minerale în vederea alinierii la normele europene.

 

CERCETARE DE EXCELENŢĂ CEEX Modulul I

 

 • Soluţie inovativă de optimizare a microstructurii compoziţiei betonului autocompactant pentru realizarea performantă a elementelor prefabricate din beton
 • Concepte şi tehnologii moderne, ecologice, conforme cu reglementările europene specifice, privind  sistema de maşini şi echipamente pentru reparaţia infrastructurii rutiere, pentru siguranţa şi securitatea în transport” (ICECON S.A. – partener)
 • Concepte şi tehnologii moderne, ecologice, conforme cu reglementările europene specifice, privind unităţile mobile pentru mentenanţa infrastructurii rutiere, cu aplicaţie pilot pe o capacitate nominală de asfalt de 15t/h  (ICECON S.A. – partener)

 

RELANSIN

 

 • Robot pentru vizitarea conductelor de canalizare.
 • Echipament de detecţie şi protecţie antiseismică a construcţiilor cu blocarea automată a alimentării cu gaze, energie electrică şi apă.
 • Protecţia mediului ambiant din zonele forestiere prin colectarea şi procesarea rumeguşului ca agregat mineralizat pentru fabricarea materialelor de construcţii
 • Tehnologie inovativă de realizare a procedeelor de îmbinare prin fuziune a ţevilor şi fitingurilor din polietilenă
 • Maşină de tăiat beton şi beton armat cu disc diamantat cu turaţie variabilă
 • Tehnologie inovativă de realizare a fittingurilor din segmente sudate de ţeavă din polietilenă
 • Echipament de dozare şi comandă computerizat de mare performanţă pentru asigurarea preparării betonului în clasa de performanţă prescrisă
 • Maşină multifuncţională pentru construcţii de locuinţe individuale
 • Echipament de protecţie la supratensiuni pentru instalaţii de joasă tensiune
 • Echipamente de laborator pentru asigurarea calităţii în construcţii
 • Echipament de sudură electrotermic a conductelor de instalaţii din polietilenă şi polipropilenă de înaltă densitate
 • Echipament de protecţie la curenţi diferenţiali reziduali pentru instalaţi de joasă tensiune
 • Maşină multifuncţională pentru construcţii de locuinţe individuale
 • Manipulator telecomandat pentru vizitare şi întreţinere conducte
 • Echipament cu prindere universal pentru prepararea şi punerea în operă a mixturilor asfaltice preparate la rece cu emulsii bituminoase, la lucrări de reabilitare a drumurilor
 • Maşină pentru executat blocuri de zidărie şi plăci termoizolatoare din beton cu aggregate minerale şi vegetale mineralizate
 • Tehnologie inovativă de realizare a procedeului de îmbinare a ţevilor din oţel zincat, prin lipire tare
 • Echipament hidraulic pentru îndoit ţevi de instalaţii Ø10 –  Ø 65 mm
 • Echipament pentru racordarea conductelor din polietilenă la conducte din metal
 • Manipulator purtător de echipament pentru finisare în construcţii
 • Corpuri de încălzire din profile extrudate din aluminiu
 • Ridicarea calităţii vieţii prin colectarea selectivă a deşeurilor de hârtie şi procesarea acestora în plăci ondulate din fibre celulozice impregnate cu bitum, pentru învelitori în construcţii, care să înlocuiască plăcile ondulate din azbociment, interzise datorită afectării vieţii şi sănătăţii
 • Schimbător de căldură cu acumulatoare pentru prepararea apei calde de consum
 • Echipament telecomandat pentru aplicarea de straturi protectoare în interiorul conductelor magistrale după sudare
 • Armonizarea standardelor româneşti cu standardele europene din domeniul utilajelor de construcţii şi echipamentele de ridicat
 • Amenajarea centrului de inovare şi transfer tehnologic în construcţi

 

AMCSIT INOVARE

 

 • Sistem inovativ de panouri sandwich – compozit tip “MOGAPAN”, cu miez fagure pentru preluarea şi absorbția zgomotului din traficul urban şi extraurban
 • Cercetări privind realizarea de elemente modulare, pe bază materiale compozite, în scopul creşterii rezistenţei la şocuri a structurilor de protecţie mecanică destinate dispozitivelor de protecţie utilizate la drumuri
 • Cercetări privind realizarea unor elemente modu­lare realizate din materiale compozite, utilizate la  structurile de protecţie ale cabinelor maşinilor mobile, în vederea măririi rezistenţei la şocuri mecanice

 

AMTRANS

 

 • Ecrane modulare fonoizolatoare pentru realizarea elementelor cu geometrie adaptabilă în vederea reducerii zgomotului exterior produs de surse fixe sau mobile din clădiri şi ansambluri construite
 • Sistem flexibil de monitorizare a preparării betonului în vederea creşterii siguranţei  construcţiilor cu utilizare simultană la mai multe centrale de betoane
 • Tehnologie performantă pentru compactarea straturilor de pământuri grele la sistemele rutiere
 • Sisteme eficiente de realizare a unor structuri uşoare rezistente la foc pentru construcţii civile

 

MATNANTECH

 

 • Soluţie inovativă de optimizare a microstructurii compoziției betonului autocompactant pentru realizarea performantă a elementelor prefabricate din beton
 • Oţeluri cu proprietăţi anticorozive pentru armarea betonului

 

INOVARE AMCSIT

 

 

 • Sistem automat de uscare a materialelor de construcţie folosind microundele
 • Sistem robotizat pentru prelevarea video automată a suprafeţei arterelor rutiere
 • Sisteme de protecţie în concepţie modulară, pe bază de materiale compozite fonoabsorbante şi fonoizolante utilizate la maşinile de construcţii
 • Echipament mobil robotizat autonom pentru inspectare şi monitorizare video a conductelor din reţelele de canalizare

Noutati