EVALUARE (AGREMENTARE) TEHNICĂ EUROPEANĂ

ORGANISM de EVALUARE TEHNICĂ EUROPEANĂ

Prin Ordinul nr. 942 din 17.06.2014  al M.D.R.A.P., INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU ECHIPAMENTE ŞI TEHNOLOGII ÎN CONSTRUCŢII – ICECON S.A. a fost desemnat în vederea notificării la Comisia Europeană şi la statele membre ale Uniunii Europene ca organism de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii (în conformitate cu Regulamentul nr. 305/09.03.2011), pentru următoarele categorii de produse pentru construcţii

Untitled-3
COD
CATEGORIE
Categoriile de produse pentru care organismul este desemnat să elibereze evaluări tehnice europene
1 PRODUSE PREFABRICATE DIN BETON NORMAL, DIN BETON UŞOR SAU DIN BETON CELULAR AUTOCLAVIZAT
2 UŞI, FERESTRE, OBLOANE, PORŢI ŞI FERONERIA AFERENTĂ
3 MEMBRANE, INCLUSIV MEMBRANE APLICATE LICHID ŞI SETURI (PENTRU CONTROLUL APEI ŞI/SAU AL VAPORILOR DE APĂ)
4 PRODUSE TERMOIZOLANTE. SETURI/SISTEME COMPOZITE DE IZOLARE
5 ELEMENTE STRUCTURALE DE REZEMARE. BOLŢURI PENTRU ÎMBINĂRI STRUCTURALE
6 COŞURI, BURLANE ŞI PRODUSE SPECIFICE
7 PRODUSE DIN IPSOS
8 GEOTEXTILE, GEOMEMBRANE ŞI PRODUSE CONEXE
9 PEREŢI CORTINĂ/PLACAJE PENTRU ÎNCHIDERI EXTERIOARE/SISTEME VITRATE PENTRU ÎNCHIDERI STRUCTURALE
11 OBIECTE SANITARE
12 DISPOZITIVE FIXE PENTRU CIRCULAŢIE: ECHIPAMENT RUTIER
13 PRODUSE/ELEMENTE DIN LEMN PENTRU STRUCTURI ŞI ACCESORII
14 PANOURI ŞI ELEMENTE PE BAZĂ DE LEMN
15 CIMENTURI, VARURI ŞI ALŢI LIANŢI HIDRAULICI
16 PRODUSE DIN OŢEL (ŞI ACCESORII) PENTRU ARMAREA ŞI PRECOMPRIMAREA BETONULUI. SETURI DE POST TENSIONARE
17 ZIDĂRIE ŞI PRODUSE AUXILIARE. ELEMENTE DE ZIDĂRIE, MORTAR, PRODUSE AUXILIARE
18 PRODUSE PENTRU INSTALAŢIILE DE APE UZATE
19 PARDOSELI
20 PRODUSE METALICE PENTRU STRUCTURI, INCLUSIV PRODUSE AUXILIARE
21 FINISAJE DE INTERIOR ŞI EXTERIOR LA PEREŢI ŞI PLAFOANE. SETURI DE PEREŢI INTERIORI DESPĂRŢITORI
22 ÎNVELITORI DE ACOPERIŞ, LUMINATOARE, LUCARNE ŞI ACCESORII. SETURI PENTRU ACOPERIŞ
23 PRODUSE PENTRU CONSTRUCŢIA DRUMURILOR
24 AGREGATE
25 ADEZIVI UTILIZAŢI ÎN CONSTRUCŢII
26 PRODUSE PENTRU BETON, MORTAR ŞI PASTĂ DE CIMENT. PASTĂ DE CIMENT
27 APARATE DE ÎNCĂLZIRE A SPAŢIILOR
28 ŢEVI, REZERVOARE ŞI PRODUSE AUXILIARE CARE NU VIN ÎN CONTACT CU APA DESTINATĂ CONSUMULUI UMAN.
29 PRODUSE PENTRU CONSTRUCŢII CARE VIN ÎN CONTACT CU APA DESTINATĂ CONSUMULUI UMAN
30 STICLĂ PLANĂ, STICLĂ PROFILATĂ ŞI PRODUSE DIN STICLĂ TURNATĂ. PRODUSE
31 CABLURI ELECTRICE DE ALIMENTARE, DE COMANDĂ ŞI DE TRANSMITERE DE DATE
32 PASTE PENTRU ETANŞAREA ÎMBINĂRILOR
33 ELEMENTE DE FIXARE
34 SETURI, UNITĂŢI ŞI ELEMENTE DE CONSTRUCŢII PREFABRICATE
35 PRODUSE PENTRU OPRIREA FOCULUI, PENTRU ETANŞARE LA FOC ŞI PENTRU PROTECŢIE LA FOC, PRODUSE IGNIFUGE

INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU ECHIPAMENTE ȘI TEHNOLOGII ÎN CONSTRUCȚII ICECON S.A. este membru al Organizaţiei Europene pentru Evaluare Tehnică (EOTA) din anul 2012.

Organizaţia Europeană pentru Evaluare Tehnică (EOTA) este organizaţia organismelor de evaluare europeană, în domeniul produselor pentru construcţii, în conformitate cu  Regulamentul (UE) nr. 305/2011.
EOTA coordonează procedurile pentru elaborarea şi adoptarea de documente europene de evaluare şi aplicarea procedurilor pentru elaborarea evaluărilor (agrementelor) tehnice europene.

 

Conf. Univ. Dr. Ing. Aurelia MIHALCEA este reprezentantul ICECON S.A. la EOTA – European Organisation for Technical Assessment şi este persoana de contact autorizată, din cadrul Organismului de Evaluare Tehnică.

Noutati