Proiecte europene

PERFORMANCE OF BIO-BASED BUILDING MATERIALS

Obiectivul principal al acţiunii este de a caracteriza relaţia dintre procesul de modificare al lemnului, proprietăţile produsului, precum şi efectele asupra mediului în vederea maximizării durabilităţii şi minimizării impactului asupra mediului.

 

Citeste mai mult

INNOVATIVE ASSEMBLING-DISASSEMBLING TECHNOLOGY OF NON-METALLIC INDUSTRIAL COMPONENTS, BASED ON NANO-STRUCTURED ELECTRO-ACTIVE ADHESIVES

Proiectul propune o nouă clasă de materiale pentru îmbinări multifuncţionale şi extrem de fiabile, capabile să asigure o îmbinare puternică şi eficientă din punct de vedere energetic, care pot fi utilizate în procese de asamblare/dezasamblare de componente la acţiunea…

 

Citeste mai mult

DEZVOLTAREA DE PANOURI COMPOZITE IZOLATOARE PE BAZĂ DE DEŞEURI DE FULGI/PENE, PULBERE DE LEMN ŞI PLASTIC RECICLAT, PENTRU CLĂDIRI ECOLOGICE TIP “CONCEPTUL CLĂDIRII VERZI

Obiectivul general al proiectului se referă la sprijinirea dezvoltării productive a IMM-urilor care folosesc potenţialul endogen al regiunilor (materii prime, resurse umane) în vederea creării de noi locuri de …

 

Citeste mai mult

Innovative strategies, methods and tools for occupational risks management of manufactured nanomaterials (MNMs) in the construction industry

Existenţa unor strategii relevante şi metodele de gestionare a riscurilor provenite din cercetări relevante în curs de desfăşurare sau încheiate (de exemplu proiecte FP 7, cum ar fi NANOHAUSE, NANOSAFE, NANEX, NANOIMPACNET, proiectele din EU-OSHA, alte proiecte relevante).

 

Citeste mai mult

În anul 2008, prin decizia nr. 9634 emisă de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, ICECON S.A. este atestat pentru a desfăşura activităţi de cercetare – dezvoltate finanţate din fonduri publice şi este înscris în Registrul Potenţialilor Contractori (RPC), al A.N.C.S., având dreptul de a participa la competiţiile de Proiecte de Cercetare – Dezvoltare – Inovare naţionale şi europene.

Noutati