Calificari

  • Sistem de management Certificat  ISO 9001
  • Notificare la Comisia Europeană ca Organism  de Evaluare şi Verificare a Constanţei Performanţei (Sistem 3)
  • Notificare la Comisia Europeană ca Organism de Evaluare Tehnică
  • Membru al Organizaţiei Europene de Evaluare Tehnică -EOTA
  • Abilitare ca Organism de elaborare a Agrementelor Tehnice în Construcţii
  • Certificat de acreditare ca  Organism  de Evaluare şi Verificare a Constanţei Performanţei (Sistem 3)
  • Certificat de acreditare ca Laborator de încercări
  • Autorizaţie de laborator de gradul I emisă de Inspectoratul de Stat în Construcţii
  • Autorizaţie de laborator de încercări emisă de Autoritatea Feroviară Română

q

Noutati