Proiecte in derulare

Contract de finantare pentru Executie proiecte:103/2014

Denumirea Programului din PN II: PARTENERIATE ÎN DOMENII PRIORITARE
Tip proiect: colaborative de cercetare aplicativa
Titlul proiectului: Panouri inteligente in conceptie modulara cu selectivitate multifrecventiala adaptate pentru absorbtia zgomotului specific traficului rutier urban;
Autoritatea Contractanta: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii – UEFISCDI
Directia de Cercetare: : Sisteme de gestionare si valorificare a deseurilor, analiza ciclului de viata al produselor si ecoeficienta
Acronimul proiectului: PANINTRAF
Coordonator: INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU ECHIPAMENTE SI TEHNOLOGII IN CONSTRUCTII   ICECON S.A.
Director de proiect: Dr. Arh. Gabriela MINDU

 

Citeste mai mult

Contract de finanţare pentru Execuţie proiecte: 235/2014

Denumirea Programului din PN II: PARTENERIATE ÎN DOMENII PRIORITARE
Tip proiect: Proiecte colaborative de cercetare aplicativă
Titlul proiectului: “Grup de rezemare cu amortizare mixtă, în concepţie modulară, pentru izolarea dinamică la acţiuni seismice a podurilor şi a viaductelor”
Autoritatea Contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării –  UEFISCDI
Direcţia de Cercetare: Materiale, procese şi produse inovative
Acronimul proiectului: GRAMP
Coordonator: INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU ECHIPAMENTE ŞI TEHNOLOGII ÎN CONSTRUCŢII – ICECON S.A.
Director de proiect: Prof.dr.ing.dr.h.c. Polidor BRATU

 

Citeste mai mult

Noutati