Încercări şi analize tehnice dedicate realizate pe baza specificaţiilor beneficiarilor

Laboratorul de încercări ICECON TEST dispune de o dotare adecvată, atât din punctul de vedere al aparaturii de măsurare, cât şi al posibilităţii de realizare a unor standuri de încercare special construite, fiind posibilă realizarea unei multitudini de încercări adaptate cerinţelor şi specificaţiilor clienţilor.

 

Persoana de contact: Conf. Univ. Dr. Ing. Ovidiu Vasile.