Politica de calitate

1100x400-Recovered

Politica în domeniul calităţii promovată de Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii  – ICECON S.A.  este aceea de a plasa clientul/beneficiarul şi implicit cerinţele acestuia  în centrul atenţiei tuturor departamentelor organizaţiei, conştientizând întregul personal de importanţa majoră de a satisface cerinţele clientului/beneficiarului precum şi cele ale normelor de reglementare în vigoare şi a societăţii româneşti şi europene, stabilite prin legislaţia română şi europeană în beneficiul oamenilor şi totodată al activităţii acestora.
Întregul personal trebuie să fie conştient că satisfacerea cerinţelor specificate precum şi îmbunătăţirea continuă a proceselor, produselor şi serviciilor, nu se obţin în mod accidental, ci sunt rezultatul unei conduceri pozitive, inteligente şi programate, precum şi al unui efort sincer şi colectiv.

 

În acest sens, Preşedintele – Director General al Institutului de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii –  ICECON S.A. stabileşte în conformitate prevederile standardelor SR EN ISO 9001: 2015, SR EN ISO 14001: 2005, SR OHSAS 18001: 2008 şi SA 8000: 2008, următoarele elemente ale politicii în domeniul calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale şi responsabilităţii sociale:

 • menţinerea funcţională a sistemului de management al calităţii, la nivelul întregii structuri a organizaţiei, conform cu prevederile standardului SR EN ISO 9001: 2015, sistem care să asigure atingerea obiectivelor în domeniul calităţii şi îmbunătăţirii continue a sistemului de management al calităţii implementat;

 

 • utilizarea managementului calităţii pentru îmbunătăţirea continuă a serviciilor furnizate clienţilor/beneficiarilor săi, folosind prevederile şi recomandările aplicabile din standardul SR EN ISO 9001: 2015;

 

 • asigurarea unei comunicări continue cu clienţii/beneficiarii şi analiza informaţiilor de feed-back pentru evaluarea satisfacţiei acestora;

 

 • asigurarea compatibilităţii celorlalte politici ale organizaţiei cu politica în domeniul calităţii;

 

 • informarea şi motivarea pentru calitate a întregului personal;

 

 • asumarea responsabilităţilor referitoare la calitate de către personalul de conducere şi execuţie;

 

 • analiza cauzelor abaterilor de la politica şi obiectivele din domeniul calităţii şi stabilirea măsurilor de îmbunătăţire;

 

 • analiza adecvării continue a politicii şi obiectivelor la cerinţele pieţii sau conjuncturale;

 

 • implementarea politicii şi îndeplinirea obiectivelor asumate de ICECON  prin prisma cerinţelor legale referitoare la impacturile semnificative asupra mediului;

 

 • stabilirea şi îmbunătăţirea permanentă a sistemului de sănătate şi securitate ocupaţională prin identificarea, controlarea şi reducerea riscurilor de la locul de muncă;

 

 • atingerea performanţelor propuse în domeniul sistemului de sănătate şi securitate organizaţională şi responsabilităţii sociale;

 

 • reducerea accidentelor de orice natură;

 

 • asigurarea conformităţii cu politica declarată prin prisma cerinţelor standardelor OHSAS 18001 şi SA 8000.

Obiectivele principale ale organizaţiei sunt următoarele:

 • creşterea cifrei de afaceri prin câştigarea de noi clienţi/beneficiari;

 

 • furnizarea de servicii de calitate superioară, conform cerinţelor specificate, în condiţii de lucru performante care conduc la reducerea poluării mediului;

 

 • instruirea, conştientizarea şi perfecţionarea personalului în domeniul de activitate;

 

 • respectarea legislaţiei române şi internaţionale la care România este parte, referitoare la   protecţia mediului;

 

 • îmbunătăţirea sistemului integrat de management calitate – mediu – sănătate şi securitate ocupaţională – responsabilitate socială.

Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii – ICECON S.A. prin serviciile sale, urmăreşte atingerea celor mai înalte standarde de calitate şi încredere, în relaţia cu clienţii/beneficiarii săi.

 

Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii – ICECON S.A. recunoaşte că stricta respectare a angajamentelor faţă de clienţi/beneficiari şi depăşirea aşteptărilor acestora este responsabilitatea permanentă a tuturor angajaţilor săi.

 

Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii – ICECON S.A. se angajează să adopte standarde uzuale de calitate pentru produsele şi serviciile sale, să măsoare satisfacţia clienţilor/beneficiarilor şi să asigure transparenţa în furnizarea de informaţii clienţilor/beneficiarilor săi.

 

Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii – ICECON S.A. se angajează să respecte cerinţele Sistemului de Management al Calităţii, Sistemului de Management de Mediu, Sistemului de Management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale şi Sistemul de Management al Responsabilităţii Sociale şi să facă eforturi constante pentru îmbunătăţirea continuă a acestora.

 

Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii – ICECON S.A. se obligă să planifice, să implementeze, să revizuiască şi să comunice obiectivele Sistemului de Management al Calităţii în scopul optimizării funcţionării sale.

 

Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii – ICECON S.A. revizuieşte în mod continuu Politica de Calitate pentru a menţine adecvarea acesteia şi o comunică la nivelul întregii organizaţii, împreună cu Obiectivele Calităţii, pentru ca salariaţii de la toate nivelurile să poată înţelege şi îndeplini angajamentele asumate.

 

Prin politica în domeniul calităţii şi obiectivele aferente, Preşedintele – Director General al Institutului de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii – ICECON S.A., împreună cu întreg personalul organizaţiei urmăresc satisfacerea deplină a aşteptărilor clienţilor/beneficiarilor în condiţii de eficienţă economică şi satisfacţie profesională.

 

 

PREŞEDINTE  DIRECTOR GENERAL
Prof. Univ. Emerit Dr. Ing. Polidor BRATU
Membru titular al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România

Noutati