Cooperare şi Afiliere

ICECON S.A. este membru al următoarelor asociaţii şi organizaţii naţionale şi internaţionale:

Colaborări naţionale

Numele asociaţiei/organizaţiei Sediu Fondator Membru
Patronatul Român din Cercetare-Proiectare – PRCP Bucureşti ROMÂNIA
Asociaţia Română pentru Tehnologii, Echipamente, Management şi Agrement Tehnic în Construcţii – AROTEMA Bucureşti ROMÂNIA
Patronatul Societăților din Construcţii – PSC Bucureşti ROMÂNIA
Grupul Organismelor Notificate  din România pentru Produse de Construcţii GNB – RO Bucureşti ROMÂNIA
Societatea Română de Acustică – SRA Bucureşti ROMÂNIA
Asociaţia Română a Inginerilor Instalatori – AIIR Bucureşti ROMÂNIA
Societatea Română a Inginerilor Automatişti și Electricieni Bucureşti ROMÂNIA
Societatea Română de Mecanică Teoretică şi Aplicată – SRMTA Braşov ROMÂNIA
Comisia pentru Acustică a Academiei Române Bucureşti ROMÂNIA
Asociaţia Română de Tenometrie şi  Încercarea Meterialelor ARTENS Bucureşti ROMÂNIA
Asociaţia Directorilor Generali din Societăţile de Cercetare ADSC Bucureşti ROMÂNIA

Colaborări internaţionale

  • Centrul European de Formare şi Cercetare în Ingineria Seismică – EUCENTRE Italia
  • Institutul Internaţional de Acustică şi Vibraţii – IIAV SUA
  • Organizaţia Europeană pentru Evaluare Tehnică – EOTA Belgia
  • Grupul Organismelor Notificate pentru Regulamentul (UE) nr. 305/2011 GNB CPR Belgia
  • Centrul de Încercări, inovare şi servicii CEIS – Spania
  • Laboratorul de încercări experimentale a dispozitivelor anti-seismice – SISMALAB Italia

pa

Noutati