Incercari acreditate RENAR

Prin certificatul de acreditare nr. LI 779 emis de Organismul Naţional de Acreditare “Asociaţia de Acreditare din România“ atestă competenţa Laboratorului ICECON TEST aparţinând de ICECON S.A. de a efectua încercări pentru următoarele familii de produse pentru construcţii.

Persoane de contact:

  • Conf. Univ. Dr. Ing. Ovidiu Vasile
Tipul / Denumirea încercării
Material / produs
Documentul de referinţă
Dispozitive dependente de viteză Amortizor cu fluid vascos Amortizor cu resort fluid

PI / M - 35 D
SR EN 15129:2010 pct. 7.4.2.10.
SR EN 15129:2010/C91:2014

Reazeme de alunecare cu suprafaţa curbă şi plană

PI / M - 35F
SR EN 15129:2010 pct. 8.3.4.1.2.
SR EN 15129:2010/C91:2014

Reazeme de alunecare cu suprafaţa curbă şi plană

PI / M - 35F
SR EN 15129:2010 pct. 8.3.4.1.3.
SR EN 15129:2010/C91:2014

Reazeme de alunecare cu suprafaţa curbă şi plană

PI / M - 35F
SR EN 15129:2010 pct. 8.3.4.1.5.
SR EN 15129:2010/C91:2014

Materialelor plastice, ebonite si materiale compozite

PI / C - 119
SR EN ISO 2039-1:2003

Îmbinări mecanice cap la cap pentru oţel laminat la cald

PI / M - 42
SR ISO 15835-2:2016 pct. 7.1

Îmbinări mecanice cap la cap pentru oţel laminat la cald

PI / M - 42
SR ISO 15835-2:2016 pct. 5.4

Îmbinări mecanice cap la cap pentru oţel laminat la cald

PI / M - 42
SR ISO 15835-2:2016 pct. 5.5

Îmbinări mecanice cap la cap pentru oţel laminat la cald

PI / M - 42
SR ISO 15835-2:2016 pct. 5.6.1

Îmbinări mecanice cap la cap pentru oţel laminat la cald

PI / M - 42
SR ISO 15835-2:2016 pct. 5.6.2