Determinarea unor caracteristici de compresiune şi forfecare : Modulul de forfecare, Rezistenţa la forfecare a aderenţei, Rigiditate la compresiune

Tipul / Denumirea încercării

Aparate de reazem pentru structuri

Documentul de referinţă

PI/M-35 SR EN 1337-3:2005, Anexele: F,G,H, M 4.3.1 4.3.2; 4.3.7 4.3.3 SR EN 1337-3:2005/C91:2014