Încercarea la oboseală

Tipul / Denumirea încercării

Reazeme de siguranţă

Documentul de referinţă

PI / M - 35A SR EN 15129:2010, pct. 5.2.4.3. SR EN 15129:2010/C91:2014