Încercarea la încărcare excentrică

Tipul / Denumirea încercării

Aparate de reazem din elastomeri / tip A; B; C; D; E; F

Documentul de referinţă

PI / M - 35 SR EN 1337-3:2005 pct. 4.3.4. şi anexa I SR EN 1337-3:2005/C91:2014