Incercari acreditate RENAR

Prin certificatul de acreditare nr. LI 779 emis de Organismul Naţional de Acreditare “Asociaţia de Acreditare din România“ atestă competenţa Laboratorului ICECON TEST aparţinând de ICECON S.A. de a efectua încercări pentru următoarele familii de produse pentru construcţii.

Persoane de contact:

  • Conf. Univ. Dr. Ing. Ovidiu Vasile
Tipul / Denumirea încercării
Material / produs
Documentul de referinţă
Dispozitive de legatură temporară (dinamice)

PI / M - 35 B
SR EN 15129:2010 pct. 5.3.4.3.
SR EN 15129:2010/C91:2014

Dispozitive de legatură temporară (dinamice)

PI / M - 35 B
SR EN 15129:2010 pct. 5.3.4.4.
SR EN 15129:2010/C91:2014

Dispozitive de legatură temporară (dinamice)

PI / M - 35 B
SR EN 15129:2010 pct. 5.3.4.5.

Dispozitive de legatură temporară (dinamice)

PI / M - 35 B
SR EN 15129:2010 pct. 5.3.4.6.
SR EN 15129:2010/C91:2014

Dispozitive de legatură temporară (dinamice)

PI / M - 35 B
SR EN 15129:2010 pct. 5.3.4.7.
SR EN 15129:2010/C91:2014

Dispozitive dependente de viteză Amortizor cu fluid vâscos

PI / M - 35 D
SR EN 15129:2010 pct. 7.4.2.3
SR EN 15129:2010/C91:2014

Amortizor cu resort fluid

PI / M - 35 D
SR EN 15129:2010 pct. 7.4.2.4
SR EN 15129:2010/C91:2014

Dispozitive dependente de viteză Amortizor cu fluid vascos

PI / M - 35 D
SR EN 15129:2010 pct. 7.4.2.5.
SR EN 15129:2010/C91:2014

Amortizor cu resort fluid

PI / M - 35 D
SR EN 15129:2010 pct. 7.4.2.6
SR EN 15129:2010/C91:2014

Dispozitive dependent e de viteză Amortizor cu fluid vascos Amortizor cu resort fluid

PI / M - 35 D
SR EN 15129:2010 pct. 7.4.2.7.
SR EN 15129:2010/C91:2014

Dispozitive dependente de viteză Amortizor cu fluid vascos Amortizor cu resort fluid

PI / M - 35 D
SR EN 15129:2010 pct. 7.4.2.8.
SR EN 15129:2010/C91:2014

Dispozitive dependente de viteză Amortizor cu fluid vascos Amortizor cu resort fluid

PI / M - 35 D
SR EN 15129:2010 pct. 7.4.2.9.
SR EN 15129:2010/C91:2014