Încercarea de suprasarcină

Tipul / Denumirea încercării

Dispozitive de legatură temporară (dinamice)

Documentul de referinţă

PI / M - 35 B SR EN 15129:2010 pct. 5.3.4.6. SR EN 15129:2010/C91:2014