Încercarea la viteză redusă

Tipul / Denumirea încercării

Dispozitive dependente de viteză Amortizor cu fluid vâscos

Amortizor cu resort fluid

Documentul de referinţă

PI / M - 35 D SR EN 15129:2010 pct. 7.4.2.3 SR EN 15129:2010/C91:2014

PI / M - 35 D SR EN 15129:2010 pct. 7.4.2.4 SR EN 15129:2010/C91:2014