Încercarea ciclică de rezistenţă la vânt

Tipul / Denumirea încercării

Dispozitive dependente de viteză Amortizor cu fluid vascos Amortizor cu resort fluid

Documentul de referinţă

PI / M - 35 D SR EN 15129:2010 pct. 7.4.2.8. SR EN 15129:2010/C91:2014