Determinarea unor caracteristici de compresiune şi forfecare: Evaluarea ciclului forţa-deplasare, Încărcare de serviciu, Încercarea de rupere, Încercarea la presiune

Tipul / Denumirea încercării

Dispozitive antiseismice

Documentul de referinţă

PI/M-35 SR EN 1337-3:2005, Anexele: F,G,H, M 4.3.1 4.3.2; 4.3.7 4.3.3 SR EN 1337-3:2005/C91:2014