Încercarea de deformare rapidă (la şoc)

Tipul / Denumirea încercării

Aparate de reazem din elastomeri / tip A; B; C; D; E; F Vopsele; lacuri

Documentul de referinţă

PIF 28 SR EN 1337-3:2005 SR EN 1337-3:2005/C91:2014 SR EN 1337-9:1997 pct. 4.1.1.1. SR EN ISO 6272-1:2012