99/471/CE

Decizia referitoare la evaluarea și verificarea constanței performanței produselor
Familia de produse/produsele şi utilizarea preconizată
Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței produselor
Specificația tehnică armonizată
Încercări
Caracteristica măsurată
Standard de referinţă
Cod procedură de măsurare

Aparate de încălzire a spaţiului (1/2)
Aparate de încălzire a spaţiului fără sursă internă de energie.
Aparate de încălzire a spaţiului cu ardere de combustibili solizi sau lichizi (în clădiri)/
Aparate care includ focare deschise cu combustibili solizi/
Încălzire de imobile de locuit cu posibilitate de furnizare apă caldă

3

SR EN13229: 2003, pct.A6.2.1; A6.2.2
SR EN 13229: 2003/ A2:2005
SR EN 13229: 2003/ A2:2005 /AC: 2008
SR EN 13229: 2003/ AC:2006
SR EN 13229: 2003-A1:2004
SR EN 13229: 2003/C91:2007
Aparate care includ focare deschise cu combustibili solizi. Cerinţe şi metode de încercare

Securitatea la incendiu

SR EN 13229/A2, pct.: 4.2, 4.3, 4.7, 4.8, 4.10, 4.11, 4.15, 5.2, 5.5., 5.6, 5.9, 5.10 şi 6.11

PI/I-33

Emisie de produse de ardere

SR EN 13229 /A2, pct.: 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.12, 4.14, 4.15, 5.1, 5.4, 5.5, 6.2 şi 6.3

PI/I-34

Temperatura de suprafaţă

SR EN 13229 /A2, pct.: 4.2, 4.13, 5.2, 5.3, 5.6 si 5.10

PI/I-35

Puterea de încălzire/ Randamentul energetic

SR EN 13229/A2, pct.: 6.1, 6.4-6.10, 6.12

PI/I-23