Incercari acreditate RENAR in domeniul reglementat de Regulamentul (UE) nr. 305/2011

Prin certificatul de acreditare nr. OC 093 emis de Organismul Naţional de Acreditare “Asociaţia de Acreditare din România“ atestă competenţa Laboratorului ICECON TEST aparţinând de ICECON S.A. de a realiza sarcinile de terţă parte de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 305/2011 pentru următoarele familii de produse:

a) Ca laborator de încercări pentru determinări prin încercări

b) Ca laborator de încercări pentru determinări prin calcul (calculare de tip și valori tabulare )

Persoane de contact:

  • Conf. Univ. Dr. Ing. Ovidiu Vasile
Decizia referitoare la evaluarea și verificarea constanței performanței produselor
Familia de produse/produsele şi utilizarea preconizată
Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței produselor
Specificația tehnică armonizată
Încercări
Caracteristica măsurată
Standard de referinţă
Cod procedură de măsurare

Uşi, ferestre, obloane, jaluzele, porţi şi feronerie aferentă (1/1)/
Uşi şi porţi (cu sau fără feronerie aferentă) /
Alte utilizări specifice declarate şi/sau utilizări supuse altor cerinţe specifice, în special zgomot, energie, etanşare şi securitate în exploatare

3

SR EN 143511
+A2:2016

Performanţa acustică

SR EN 14351-1 , Anexa B (prin valori tabulare)

PI/C-92

Transmitanţa termică

SR EN ISO 10077-1
SR EN ISO 10077-1/AC (prin calcul)

PI/C-91

Învelitori, luminatoare, lucarne (ferestre de acoperiş) şi produse auxiliare pentru acoperiş (2/6) /
Ferestre de acoperiş /
Pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacţia la foc

3

SR EN
14351-1+A2:2016

Performanţa acustică

SR EN 14351-1 , Anexa B (prin valori tabulare)

PI/C-92

Transmitanţa termică

SR EN ISO 10077-1
SR EN ISO 10077-1/ AC (prin calcul)

PI/C-91