Incercari acreditate RENAR in domeniul reglementat de Regulamentul (UE) nr. 305/2011

Prin certificatul de acreditare nr. OC 093 emis de Organismul Naţional de Acreditare “Asociaţia de Acreditare din România“ atestă competenţa Laboratorului ICECON TEST aparţinând de ICECON S.A. de a realiza sarcinile de terţă parte de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 305/2011 pentru următoarele familii de produse:

a) Ca laborator de încercări pentru determinări prin încercări

b) Ca laborator de încercări pentru determinări prin calcul (calculare de tip și valori tabulare )

Persoane de contact:

  • Conf. Univ. Dr. Ing. Ovidiu Vasile
Decizia referitoare la evaluarea și verificarea constanței performanței produselor
Familia de produse/produsele şi utilizarea preconizată
Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței produselor
Specificația tehnică armonizată
Încercări
Caracteristica măsurată
Standard de referinţă
Cod procedură de măsurare

Aparate de încălzire a spaţiului (1/2)
Aparate de încălzire a spaţiului fără sursă internă de energie.
Aparate de încălzire a spaţiului cu ardere de combustibili solizi sau lichizi (în clădiri) /
Aparate de gătit casnice cu combustibili solizi /
Incălzire de imobile de locuit cu posibilitate de furnizare apă caldă

3

SR EN 12815:2003
SR EN 12815:2003/ A1:2005
SR EN 12815:2003/ AC:2006
SR EN 12815:2003/ A1/AC:2008

Securitatea la incendiu

SR EN 12815/A1, pct.: 4.2, 4.8, 4.9, 4.11, 4.14, 4.16, 4.19, 4.21, 5.1, 5.2, 6.7 şi 6.10

PI/I-33

Emisia de produse de ardere

SR EN 12815/A1, pct.: 4.2, 4.8, 4.9, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.19, 4.20, 4.21, 5.4, 6.2 şi 6.3

PI/I-34

Temperatura de suprafaţă

SR EN 12815/A1, pct.: 4.2, 5.1, 5.2, 5.3 şi 6.10

PI/I-35

Puterea de încălzire/ Randamentul termic.

SR EN 12815 /A1, pct.: 6.1, 6.4-6.6, 6.8-6.10

PI/I-23

Aparate de încălzire a spaţiului (2/2)
Aparate de încălzire a spaţiului fără sursă internă de energie.
Aparate de încălzire a spaţiului cu ardere de combustibili solizi sau lichizi (in clădiri) /
Aparate de gătit casnice cu combustibili solizi /
Încălzire de imobile de locuit cu posibilitate de furnizare apă caldă (Pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacţia la foc)

3

SR EN 12815:2003
SR EN 12815:2003/ A1:2005
SR EN 12815:2003/ AC:2006
SR EN 12815:2003/ A1/AC:2008

Securitatea la incendiu

SR EN 12815/ A1, pct.: 4.2, 4.8, 4.9, 4.11, 4.14, 4.16, 4.19, 4,21, 5.1, 5.2, 6,7 şi 6.10

PI/I-33

Emisia de produse de ardere

SR EN 12815/A1, pct.: 4.2, 4.8, 4.9, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.19, 4.20, 4.21, 5.4, 6.2 şi 6.3

PI/I-34

Temperatura de suprafaţă

SR EN 12815/A1, pct.: 4.2, 5.1, 5.2, 5.3 şi 6.10

PI/I-35

Puterea de încălzire/ Randament ul termic

SR EN 12815/A1, pct.: 6.1, 6.4-6.6, 6.8-6.10

PI/I-23

Uşi, ferestre, obloane, jaluzele, porţi şi feroneria aferentă(1/1) /
Ferestre (cu sau fără feroneria aferentă) /
Orice alte utilizări

3

SR EN
14351-1
+A2: 2016

Rezistenţa la încărcarea din vânt

SR EN 12211

PI/C-103

Etanşeitatea la apă

SR EN 1027

PI/C-101

Capacitate portantă a dispozitivelor de securitate Ferestre. Determinarea rezistenţei la răsucire statică

SR EN 14609

PI/C-89

Performanţă acustică

SR EN ISO 10140-2

PI/LAU-01

Permeabilitatea la aer

SR EN 1026

PI/C-102

Uşi, ferestre, obloane, jaluzele, porţi şi feronerie aferentă (1/1) /
Usi si porti (cu sau fără feronerie aferentă) /
Alte utilizări specifice declarate si/sau utilizări supuse altor cerinte specifice, în special zgomot, energie, etanşare si securitate in explotare

3

SR EN
14351-1
+A2:2016

Rezistenţa la încărcarea din vânt

SR EN 12211

PI/C-103

Etanşeitatea la apă

SR EN 1027

PI/C-101

Capacitate portantă a dispozitivelor de securitate. Determinarea rezistenţei la încovoiere statică.

SR EN 948

PI/C-90

Performanţa acustică

SR EN ISO 10140-2

PI/LAU-01

Permeabilitatea la aer

SR EN 1026

PI/C-102

Învelitori, luminatoare, lucarne (ferestre de acoperiş) şi produse auxiliare pentru acoperiş (2/6)/
Ferestre de acoperiş/
Pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacţia la foc

3

SR EN
14351-1+A2:2016

Reacţia la foc

SR EN 13501-1+ A1
SR EN 13501-1+ A1/C91

IGSU subcontractant

Etanşeitatea la apă

SR EN 1027

PI/C-101

Rezistenţa la şoc

SR EN 13049

PI/C-88

Capacitatea portantă a dispozitivelor de securitate

SR EN 14609

PI/C-89

Performanţa acustică

SR EN ISO 10140-2

PI/LAU-01

Permeabilitatea la aer

SR EN 1026

PI/C-103

Adezivi pentru construcţii (1/2)/
Adezivi pentru plăci ceramice /
Pentru utilizări la interior şi la exterior la clădiri şi alte lucrări de inginerie civilă

3

SR EN 12004+A1: 2017
SR EN 12004+A1: 2017/C91:20017

Reacţia la foc

SR EN 13501-1+ A1
SR EN 13501-1+ A1/C91

IGSU subcontractant

Aderenţa iniţială prin tracţiune - adezivi cu întărire normală - adezivi cu întărire rapidă

SR EN 12004-2

PI/C-11a

Durabilitatea la acţiunea apei/ umidităţii: - aderenţă prin tracţiune după imersie în apă

SR EN 12004-2

PI/C-11a

Adezivi pentru construcţii (2/2)/
Adezivi pentru plăci ceramice /
Pentru utilizări supuse reglementarilor privind reacţia la foc

3

SR EN 12004+A1: 2017
SR EN 12004+A1: 2017/
C91:20017

Reacţia la foc

SR EN 13501-1+ A1
SR EN 13501-1+ A1/C91

IGSU subcontractant

Aderenţa iniţială prin tracţiune - adezivi cu întărire normală - adezivi cu întărire rapidă

SR EN 12004-2

PI/C-11a

Durabilitatea la acţiunea climatică /căldură - aderenţă prin tracţiune după acţiunea încălzirii

SR EN 12004-2

PI/C-11a

Durabilitate la acţiunea apei/umidităţii: - aderenţă prin tracţiune după imersie în apă

SR EN 12004-2

PI/C-11a

Durabilitate la cicluri de îngheţ-dezgheţ - aderenţă prin tracţiune după cicluri de îngheţ-dezgheţ

SR EN 12004-2

PI/C-11a

Produse termoizolante (1/2)
Produse termoizolante (produse fabricate industrial şi produse cu formare in-situ)/
Orice utilizare

3

SR EN 13162+A1: 2015
SR EN 13163+A2: 2016
SR EN 13164+A1: 2015
SR EN 13165+A2: 2016
SR EN 13166+A2: 2016
SR EN 13167+A1: 2015
SR EN 13168+A1: 2015
SR EN 13169+A1: 2015
SR EN 13170+A1: 2015
SR EN 13171+A1: 2015

Reacţia la foc

SR EN 13501-1+A1
SR EN 13501-1+A1/C91

IGSU subcontractant

Permeabilitatea la apă

SR EN 1609

PIT-15

Rezistenţa termică

SR EN 12667

PIT-06

Rezistenţa la compresiune

SR EN 826

PIT-08

Produse termoizolante (2/2)
Produse termoizolante (produse fabricate industrial şi produse cu formare in-situ) /
Pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacţia la foc

3

SR EN 13162+A1: 2015
SR EN 13163+A2: 2016
SR EN 13164+A1: 2015
SR EN 13165+A2: 2016
SR EN 13166+A2: 2016
SR EN 13167+A1:2015
SR EN 13168+A1: 2015
SR EN 13169+A1: 2015
SR EN 13170+A1: 2015
SR EN 13171+A1: 2015

Reacţia la foc

SR EN 13501-1 +A1
SR EN 13501-1 +A1/C91

IGSU subcontractant

Permeabilitatea la apă

SR EN 1609

PIT-15

Rezistenţa termică

SR EN 12667

PIT-06

SR EN 826

SR EN 826

PIT-08

Aparate de reazem din elastomeri tip A, B, C, F / Îmbinări structurale( 1/1 )

3

SR EN 1337-3:2005
SR EN 1337-3:2005/C91: 2014

Capacitatea de încărcare:

PI/M-35

Modulul de forfecare

SR EN 1337-3, pct. 4.3.1. şi anexa F

PI/M-35

- la temperatură nominală

SR EN 1337-3, pct. 4.3.1.1 și anexa F

PI/M-35

- la temperatură joasă

SR EN 1337-3, pct. 4.3.1.2 și anexa F

PI/M-35

- la temperatură foarte joasă

SR EN 1337-3, pct. 4.3.1.3 și anexa F

PI/M-35

- după îmbătrânire (3 zile la 700 C)

SR EN 1337-3, pct. 4.3.1.4 și anexa F

PI/M-35

Aderenţa la forfecare

SR EN 1337-3
pct. 4.3.2.

PI/M-35

- rezistenţa la forfecare a aderenţei la temperatură ambiantă 230 C

SR EN 1337-3, pct. 4.3.2.1. şi anexa G

PI/M-35

-rezistenţa la forfecare după îmbătrânire

SR EN 1337-3, pct. 4.3.2.2. şi anexa G

PI/M-35

Rigiditatea la compresiune

SR EN 1337-3, pct. 4.3.3. şi anexa H

PI/M-35

Rezistenţa la încărcări de compresiune repetate

SR EN 1337-3, pct. 4.3.4. şi anexa I

PI/M-35

Rezistenţa plăci de armare

SR EN 1337-3, pct. 4.4.3.
SR EN ISO 6892-1

PI/C-05C

Aspecte ale durabilității
Rezistența la ozon

SR EN 1337-3 pct. 4.3.6.

ARTEGO TG JIU

Proprietăţi fizice şi mecanice ale elastomerului
Rezistenţa la întindere (Mpa)

SR EN 1337-3:2005 pct. 4.4.2. şi ISO 37, tipul 2, Tabel 1

ARTEGO TG JIU

Alungirea minimă la rupere (%)

SR EN 1337-3,pct. 4.4.2. şi ISO 37, tipul 2

ARTEGO TG JIU

Rezistenţa minimă de fisurare a marginilor (kN/m)

SR EN 1337-3, pct. 4.4.2. si ISO 34-1, Trouser, metoda A

ARTEGO TG JIU

Reglarea compresiunii (24 de ore la 700 C)

SR EN 1337-3, pct. 4.4.2. Tabel 1 şi ISO 815

ARTEGO TG JIU

Imbătrânire accelerată Rigiditatea

SR EN 1337-3, pct. 4.4.2. ,Tabel 1 şi ISO 48, SR ISO 188

ARTEGO TG JIU

Imbătrânire accelerată Rezistenţa la întindere (variație)

SR EN 1337-3, pct. 4.4.2. Tabel 1 şi ISO 48 SR ISO 188

ARTEGO TG JIU

Imbătrânire accelerată Alungirea la rupere (variație)

SR EN 1337-3, pct. 4.4.2. Tabel 1 şi ISO 48; SR ISO 188

ARTEGO TG JIU

Rezistenţa la ozon Alungirea

SR EN 1337-3 pct. 4.3.6. Tabel 1 şi ISO 1431-1

ARTEGO TG JIU

Aspecte ale durabilităţii. Performanţe

EN 1337-9, pct. 4.1.1.1.; pct. 4.1.1.2, Tabel 1

Incercări în ceaţă salină 720 ore

SR EN ISO 9227

PIF-21

Determinarea grosimii peliculei

SR EN ISO 2808

PIF-22

Incercarea la caroiaj

SR EN ISO 2409

PIF-27

Incercarea de deformare rapidă (la şoc)

SR EN ISO 6272-1

PIF-28