97/464/CE

Decizia referitoare la evaluarea și verificarea constanței performanței produselor
Familia de produse/produsele şi utilizarea preconizată
Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței produselor
Specificația tehnică armonizată
Încercări
Caracteristica măsurată
Standard de referinţă
Cod procedură de măsurare

Produse pentru instalaţii de ape uzate în exteriorul clădirilor (1/3)
Utilizare în afara clădirilor, pentru apă pluvială, ape uzate menajere şi efluenţi organici /
Fose septice asamblate in situ din elemente prefabricate (kit) /
Utilizare în exteriorul clădirilor pentru efluenţi conţinând coli fecali şi materie organică

3

SR EN 12566-4: 2016

Eficienţa hidraulică

SR EN 12566-4, pct. 4.4 și Anexa B

PI/I-31

Etanșeitatea la apă

SR EN 12566-4, pct. 4.3 şi Anexa A

PI/I-24

Comportarea structurală

SR EN 12566-4, pct. 4.2 și Anexa D

PI/I-25

Durabilitatea

SR EN 12566-4, pct. 4.7

PI/I-37

Reacția la foc

SR EN 13501-1+A1;
SR EN 13501-1+A1/C91

IGSU subcontractant