97/464/CE

Decizia referitoare la evaluarea și verificarea constanței performanței produselor
Familia de produse/produsele şi utilizarea preconizată
Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței produselor
Specificația tehnică armonizată
Încercări
Caracteristica măsurată
Standard de referinţă
Cod procedură de măsurare

Produse pentru instalaţii de ape uzate în exteriorul clădirilor (1/3)
Utilizare în afara clădirilor, pentru apă pluvială, ape uzate menajere şi efluenţi organici /
Seturi de montaj şi componente pentru staţii de epurare a apelor uzate şi echipamente de epurare in situ/
Utilizare în afara construcţiilor pentru efluenţii organici şi fecaloizi

3

SR EN 12566-3: 2016

Eficienţa de epurare: -eficiența tratării - numărul de vidanjări

SR EN 12566-3,
pct. 4.3 și Anexa B

PI/I-22

Puterea consumată

SR EN 12566-3
pct. 4.7 și Anexa B

PI/I-22

Capacitatea de tratare (desemnare nominală )

SR EN 12566-3
pct. 7 și clauza 7

PI/I-22

Etanşeitatea la apă

SR EN 12566-3,
pct. 4.4 și Anexa A

PI/I-24

Rezistenţa la strivire (capacitate portantă)

SR EN 12566-3, pct. 4.2, 5.1.2 și Anexa D sau Anexa C

PI/I-25

Durabilitatea

SR EN 12566-3
pct. 4.5

PI/I-37

Reacția la foc

SR EN 13501-1 +A1
SR EN 13501-1
+A1/C91

IGSU subcontractant