99/471/CE

Decizia referitoare la evaluarea și verificarea constanței performanței produselor
Familia de produse/produsele şi utilizarea preconizată
Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței produselor
Specificația tehnică armonizată
Încercări
Caracteristica măsurată
Standard de referinţă
Cod procedură de măsurare

Aparate de încălzire a spaţiului (1/2)
Aparate de încălzire a spaţiului fără sursă internă de energie.
Aparate de încălzire a spaţiului cu ardere de combustibili solizi sau lichizi (în clădiri) /
Boilere de uz casnic cu combustibili solizi /
Încălzire de imobile de locuit cu posibilitate de furnizare apă caldă

3

SR EN 12809:2003
SR EN 12809:2003/A1:2005
SR EN 12809:2003/AC:2006
SR EN 12809:2003/A1:2005/AC:2008

Securitate la incendiu

SR EN 12809/A1, pct.: 4.2, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.15, 4.16, 4.18, 5.1, 5.2 şi 6.3

PI/I-33

Emisie de produse de ardere

SR EN 12809/A1, pct.: 4.2, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.17, 4.18, 5.6, 6.3 şi 6.7

PI/I-34

Temperatura de suprafaţă

SR EN 12809/A1, pct.: 4.2,5.1, 5.2 şi 5.4

PI/I-35

Puterea de încălzire/ Randament ul termic

SR EN 12809/A1, pct.: 6.1, 6.2, 6.4, 6.5 şi 6.6

PI/I-23