99/471/CE

Decizia referitoare la evaluarea și verificarea constanței performanței produselor
Familia de produse/produsele şi utilizarea preconizată
Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței produselor
Specificația tehnică armonizată
Încercări
Caracteristica măsurată
Standard de referinţă
Cod procedură de măsurare

Aparate de încălzire a spaţiului (2/2)
Aparate de încălzire a spaţiului fără surs internă de energie.
Aparate de încălzire a spaţiului cu ardere de combustibili solizi sau lichizi/
Sobe cu combustibili solizi/
Incălzire de imobile de locuit cu posibilitate de furnizare apă caldă (Pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacţia la foc)

3

SR EN 13240:2003
SR EN 13240:
2003/A2:2005
SR EN 13240:
2003/ AC:2006
SR EN 13240:
2003/ A2:2005 / AC:2007

Securitate la incendiu

SR EN 13240/A2, pct: 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.10, 4.2.12, 5.2, 5.4, 5.6, 6.1.

PI/I-33

Emisia de produse de ardere

SR EN 13240/ A2, pct. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.11, 5.1, 5.2 şi 6.2

PI/I-34

Temperatura de suprafaţă

SR EN 13240/A2, pct: 4.2.1, 5.4, 5.5, 5.6

PI/I-35

Puterea de încălzire/ Randamentul termic

SR EN 13240 /A2, pct. 6.3-6.8

PI/I-23