AR – Armături de rezistenţă din OB, sârmă sau plase sudate

Nomenclator încercări

  • Caracteristici geometrice
  • Determinarea capacităţii de deformare plastică. Încercarea la îndoire
  • Determinarea rezistenţei la forfecarea sudurilor
  • Determinarea rezistenţelor la tracţiune a metalelor (limita de curgere; rezistenţa la rupere; alungirea la forţa maximă; alungirea la rupere)
  • Determinarea rezistenţelor la tracţiune a STNB (limita de curgere; rezistenţa la rupere; alungirea la forţa maximă; alungirea la rupere)
  • Încercarea la îndoire-dezdoire
  • Tracţiunea – Încercări pentru plase sudate