Incercari autorizate ISC

Incercări autorizate de Inspecţia de Stat în Construcţii

Prin autorizaţia ISC Nr 3126 / 04.03.2016, Laboratorul ICECON TEST aparţinând de ICECON S.A. este autorizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii ca: „LABORATOR DE ANALIZE ŞI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCŢII – GRAD I – ICECON TEST”.

Persoane de contact:

 • Conf. Univ. Dr. Ing. Ovidiu Vasile
 • Dr. Ing. Ramona Pinţoi
Denumire profil/Nomenclator încercări
MP – Materiale de protecţie contra agenţilor corozivi
 • Determinarea eficacităţii ignifugării
MD – Materiale pentru drumuri
 • Măsurarea adâncimii macrotexturii suprafeţei îmbrăcăminţei rutiere prin tehnica volumetrică a petei
 • Metoda de măsurare a aderenţei unei suprafeţe. Încercarea cu pendul
MPC – Materiale pentru produse ceramice
 • Determinarea rezistenţei la abraziune a suprafeţelor plăcilor ceramice glazurate
 • Determinarea rezistenţei la abraziune profundă a plăcilor ceramice neglazurate (porţelanate)
 • Dimensiuni şi calitatea suprafeţelor plăcilor ceramice
 • Rezistenţa la încovoiere a plăcilor ceramice
MTZ – Mortare pentru tencuieli şi zidării
 • Determinarea aderenţei mortarelor pentru tencuieli şi gletuire întărite de suport. Încercări pentru mortare
VNCEC – Verificări nedistructive şi a comportării în exploatare a construcţiilor
 • Deplasări şi deformaţii ale elementelor de structuri. Încercări in situ ale construcţiilor
 • Detectarea armăturilor înglobate în beton armat. Încercări nedistructive
 • Determinarea integrităţii (continuităţii) betonului din fundaţii de adâncime prin metoda standardizată de încercări cu deformaţii mici (impedanţă mecanică) cu ajutorul lui PET (metoda ciocănelului). Încercări nedistructive de structuri şi elemente din beton, beton armat şi beton precomprimat
 • Determinarea rezistenţei betonului prin metoda smulgerii de pe suprafaţă. Încercări nedistructive de structuri şi elemente din beton, beton armat şi beton precomprimat
 • Determinarea stării de coroziune a armăturilor înglobate în beton. Încercări nedistructive de structuri şi elemente din beton, beton armat şi beton precomprimat
 • Determinări privind vibraţiile proprii ale structurilor – Încercări in situ ale construcţiilor. Încercarea prin acţiuni de probă dinamice – metoda măsurării mărimilor vibraţiilor (acceleraţii, viteze, deplasări) şi metoda analizei spectrale a vibraţiilor.
 • Încercarea betonului cu ajutorul carotelor
VNCEC – Verificări nedistructive şi a comportării în exploatare a construcţiilor
 • Încercarea in situ a construcţiilor prin încercări statice. Încercarea pe stand a elementelor prefabricate din beton, beton armat şi beton precomprimat
 • Metoda carotajului sonic (piloţi, coloane). Încercări nedistructive de structuri şi elemente din beton, beton armat şi beton precomprimat
 • Metoda de duritate superficială (metoda sclerometrului). Încercări nedistructive de structuri şi elemente din beton, beton armat şi beton precomprimat
 • Metoda nedistructivă combinată (ultrasunete plus clerometru). Încercări nedistructive de structuri şi elemente din beton, beton armat şi beton precomprimat
 • Metoda ultrasonică de impuls. Încercări nedistructive de structuri şi elemente din beton, beton armat şi beton precomprimat
SC – Siguranţa clientului
 • Analiza granulometrică la microbile de sticlă
 • Determinarea aderenţei marcajelor rutiere (valoarea SRT)
 • Determinarea coeficientului de luminanţă retroreflectată RT al marcajelor rutiere
 • Determinarea coeficientului de luminanţă sub iluminare difuză Qd. Produse pentru marcare rutieră
 • Determinarea componentelor organice (conţinut de liant) din produsele de marcare rutieră
 • Determinarea conţinutului de microbile de sticlă din produsele de marcare rutieră
 • Detrminarea conţinutului de TiO2 la vopsele de marcaj rutier
 • Determinarea densităţii vopselelor
 • Determinarea factorului de luminanţă β al marcajelor rutiere şi a coordonatelor de cromaticitate x şi y
 • Determinarea gradului de uzură la marcajele rutiere
 • Determinarea grosimii peliculei
 • Determinarea indicelui de refracţie al microbilelor de sticlă