VNCEC – Verificări nedistructive şi a comportării în exploatare a construcţiilor

Nomenclator încercări

  • Deplasări şi deformaţii ale elementelor de structuri. Încercări in situ ale construcţiilor
  • Detectarea armăturilor înglobate în beton armat. Încercări nedistructive
  • Determinarea integrităţii (continuităţii) betonului din fundaţii de adâncime prin metoda standardizată de încercări cu deformaţii mici (impedanţă mecanică) cu ajutorul lui PET (metoda ciocănelului). Încercări nedistructive de structuri şi elemente din beton, beton armat şi beton precomprimat
  • Determinarea rezistenţei betonului prin metoda smulgerii de pe suprafaţă. Încercări nedistructive de structuri şi elemente din beton, beton armat şi beton precomprimat
  • Determinarea stării de coroziune a armăturilor înglobate în beton. Încercări nedistructive de structuri şi elemente din beton, beton armat şi beton precomprimat
  • Determinări privind vibraţiile proprii ale structurilor – Încercări in situ ale construcţiilor. Încercarea prin acţiuni de probă dinamice – metoda măsurării mărimilor vibraţiilor (acceleraţii, viteze, deplasări) şi metoda analizei spectrale a vibraţiilor.
  • Încercarea betonului cu ajutorul carotelor