VNCEC – Verificări nedistructive şi a comportării în exploatare a construcţiilor

Nomenclator încercări

  • Încercarea in situ a construcţiilor prin încercări statice. Încercarea pe stand a elementelor prefabricate din beton, beton armat şi beton precomprimat
  • Metoda carotajului sonic (piloţi, coloane). Încercări nedistructive de structuri şi elemente din beton, beton armat şi beton precomprimat
  • Metoda de duritate superficială (metoda sclerometrului). Încercări nedistructive de structuri şi elemente din beton, beton armat şi beton precomprimat
  • Metoda nedistructivă combinată (ultrasunete plus clerometru). Încercări nedistructive de structuri şi elemente din beton, beton armat şi beton precomprimat
  • Metoda ultrasonică de impuls. Încercări nedistructive de structuri şi elemente din beton, beton armat şi beton precomprimat