SC – Siguranţa clientului

Nomenclator încercări

 • Analiza granulometrică la microbile de sticlă
 • Determinarea aderenţei marcajelor rutiere (valoarea SRT)
 • Determinarea coeficientului de luminanţă retroreflectată RT al marcajelor rutiere
 • Determinarea coeficientului de luminanţă sub iluminare difuză Qd. Produse pentru marcare rutieră
 • Determinarea componentelor organice (conţinut de liant) din produsele de marcare rutieră
 • Determinarea conţinutului de microbile de sticlă din produsele de marcare rutieră
 • Detrminarea conţinutului de TiO2 la vopsele de marcaj rutier
 • Determinarea densităţii vopselelor
 • Determinarea factorului de luminanţă β al marcajelor rutiere şi a coordonatelor de cromaticitate x şi y
 • Determinarea gradului de uzură la marcajele rutiere
 • Determinarea grosimii peliculei
 • Determinarea indicelui de refracţie al microbilelor de sticlă