D – Drumuri

Nomenclator încercări

  • Determinarea adezivităţii liant-agregate cu placa Vialit.
  • Determinarea afinităţii dintre agregate şi bitum (metoda statică). Încercări pentru mixturi asfaltice şi îmbrăcăminţi bituminoase executate la cald
  • Determinarea caracteristicilor de compactare. Încercarea Proctor
  • Umiditatea. Încercări pe pământ