IAE – Instalaţii şi aparataje electrice

Nomenclator încercări

  • Corpuri de iluminat. Determinarea rezistenţei minime de izolare
  • Determinarea rezistenţei de legare la pământ pentru reţelele de distribuţie de joasă tensiune 1000 Vca şi 1500Vcc
  • Încercarea la căldură a tuburilor de protecţie din material plastic pentru instalaţii electrice - Încercări
  • Maşini electrice rotative. Metode de încercare pentru verificarea rezistenţei de izolaţie
  • Protecţia împotriva şocurilor electrice. Aspecte comune în instalaţii şi echipamente
  • Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Prescripţii generale. Măsurarea curentului de scurgere