95/467CE

Decizia referitoare la evaluarea și verificarea constanței performanței produselor
Familia de produse/produsele şi utilizarea preconizată
Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței produselor
Specificația tehnică armonizată
Încercări
Caracteristica măsurată
Standard de referinţă
Cod procedură de măsurare

Dispozitive antiseismice/ Dispozitive de legatură rigidă; Reazeme de siguranţă /
Imbinări structurale (1/1)

3

SR EN 15129: 2010
SR EN 15129: 2010/ C91:2014

Incercarea sub încărcare de serviciu (F max. de serviciu - FS)

SR EN 15129, pct. 5.2.4.2.

PI/M-35A

Incercarea la oboseală

SR EN 15129, pct. 5.2.4.3.

PI/M-35A

Incercarea de rupere(Forta de cedare - rupere - FR)

SR EN 15129, pct. 5.2.4.4.

PI/M-35A