95/467CE

Decizia referitoare la evaluarea și verificarea constanței performanței produselor
Familia de produse/produsele şi utilizarea preconizată
Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței produselor
Specificația tehnică armonizată
Încercări
Caracteristica măsurată
Standard de referinţă
Cod procedură de măsurare

Dispozitive antiseismice / Reazeme de alunecare cu suprafaţă curbă sau plată / Imbinări structurale (1/1)

3

SR EN 15129: 2010
SR EN 15129: 2010 / C91:2014

Capacitatea portantă sub sarcină verticală

SR EN 15129, pct. 8.3.4.1.2. pentru suprafaţă curba 8.3.3.1 (metoda de calcul anexa I) 8.3.1.2.2

PI/M-35F

Efortul rezistent la frecare în condiţii de serviciu

SR EN 15129, pct. 8.3.4.1.3

PI/M-35F

Incercări de alunecare

SR EN 15129, pct. 8.3.4.1.5.

PI/M-35F