95/467CE

Decizia referitoare la evaluarea și verificarea constanței performanței produselor
Familia de produse/produsele şi utilizarea preconizată
Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței produselor
Specificația tehnică armonizată
Încercări
Caracteristica măsurată
Standard de referinţă
Cod procedură de măsurare

Dispozitive antiseismice / Dispozitive dependente de deplasare - liniar, neliniar /
Imbinări structurale (1/1)

3

SR EN 15129: 2010
SR EN 15129: 2010 / C91:2014

Evaluarea ciclului forţă-deplasare

SR EN 15129,pct. 6.4.4. ( a )

PI/M-35C

Incercarea monoton crescătoare pentru evaluarea statică a deplasării la rupere

SR EN 15129, pct. 6.4.4. ( b )

PI/M-35C