95/467CE

Decizia referitoare la evaluarea și verificarea constanței performanței produselor
Familia de produse/produsele şi utilizarea preconizată
Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței produselor
Specificația tehnică armonizată
Încercări
Caracteristica măsurată
Standard de referinţă
Cod procedură de măsurare

Dispozitive antiseismice /
Dispozitive de legatură rigidă; Dispozitive de legatură temporară
( dinamice) /
Imbinări structurale (1/1)

3

SR EN 15129: 2010
SR EN 15129: 2010 / C91:2014

Incercarea de presiune

SR EN 15129, pct. 5.3.4.2.

PI/M-35B

Incercarea la viteză redusă

SR EN 15129,pct. 5.3.4.3.

PI/M-35B

Incercarea de uzură a etanşeităţii

SR EN 15129,pct. 5.3.4.4.

PI/M-35B

Incercarea cu sarcină dinamică

SR EN 15129, pct. 5.3.4.5.

PI/M-35B

Incercarea de suprasarcină

SR EN 15129, pct. 5.3.4.6.

PI/M-35B

Incercarea sub sarcină ciclică

SR EN 15129, pct. 5.3.4.7.

PI/M-35B