95/467CE

Decizia referitoare la evaluarea și verificarea constanței performanței produselor
Familia de produse/produsele şi utilizarea preconizată
Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței produselor
Specificația tehnică armonizată
Încercări
Caracteristica măsurată
Standard de referinţă
Cod procedură de măsurare

Dispozitive antiseismice / Izolatori din cauciuc / Imbinări structurale (1/1)

3

SR EN 15129: 2010
SR EN 15129: 2010 / C91:2014

Capacitatea la compresiune sub o deplasare nulă

SR EN 15129, pct. 8.2.4.1.5.1, 8.2.4.1.2.

PI/M-35 E

Rigiditatea la compresiune

SR EN 15129, pct. 8.2.1.2.8, 8.2.4.1.5.1, 8.2.4.1.2

PI/M-35 E

Caracteristici orizontale sub deformaţii ciclice (încercarea combinată de compresiune şi forfecare)

SR EN 15129, pct. 8.2.4.1.5.2, 8.2.4.1.2., 8.2.1.2

PI/M-35 E

Variaţia caracteristicilor orizontale sub deformaţii ciclice cu temperatura (Rigiditate orizontală şi coeficient de amortizare dependent de temperatură la al treilea ciclu)

SR EN 15129, pct. 8.2.4.1.5.2.; 8.2.4.1.2. ; 8.2.1.2.

PI/M-35 E

Variaţia caracteristicilor orizontale sub deformaţii ciclice cu frecvenţa (Rigiditate orizontală şi coeficient de amortizare dependent de frecvenţă la al treilea ciclu)

SR EN 15129, pct. 8.2.4.1.5.2.; 8.2.4.1.2. ; 8.2.1.2.

PI/M-35 E

Variaţia caracteristicilor orizontale sub deformaţii ciclice cu solicitarea ciclică repetată (compresiune + forfecare) (Rigiditate orizontală şi coeficient de amortizare la cicluri repetate, la al doilea şi al zecelea ciclu)

SR EN 15129, pct. 8.2.4.1.5.2.; 8.2.4.1.2. ; 8.2.1.2

PI/M-35 E

Variaţia caracteristicilor orizontale sub deformaţii ciclice cu îmbătrânirea

SR EN 15129, pct. 8.2.4.1.5.2, 8.2.4.1.2, 8.2.1.2

PI/M-35 E

Capacitatea laterală sub încărcări verticale maxime şi minime

SR EN 15129, pct. 8.2.4.1.5.3, 8.2.4.1.2, 8.2.1.2.

PI/M-35 E

Incercarea repetată la compresiune (doar la izolatori pentru poduri )

SR EN 1337-3, pct. 4.3.4

PI/M-35 E

Rezistența la ozon ( doar la izolatori pentru poduri )

SR EN 1337-3, pct. 4.3.6

ARTEGO TG JIU